Passie-Paasconcert Deo Juvante

Huizen - Op donderdag 29 maart 2018 zal het Passie-Paasconcert van de Chr. Koorvereniging Huizen – inmiddels volgens een jarenlange traditie – plaatsvinden in de Kruiskerk in Huizen.
Het koor zal het oratorium ‘Van Liefde ongekend’ van Johan Bredewout ten gehore brengen. Deo Juvante wordt op de vleugel begeleid door Arjan Breukhoven. Deo Juvante en het Erasmus Consort - met concertmeester Barbara Kurmann- staan o.l.v. dirigent Kees van den Boogaard. De bijbelteksten worden gelezen door ds. G. Oostermann.
Het publiek wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van dit sfeervolle concert op de donderdag in de Stille Week.

Van Liefde Ongekend
Dit Passie-Paasoratorium is het lijdens- en opstandingsverhaal naar het bijbelboek van Marcus. Hans de Ruiter bewerkte de bijbel- en liedteksten voor de uitvoering van dit oratorium.
Muziek en zang worden afgewisseld met gesproken tekst.
Van Liefde ongekend bestaat uit twee delen: de cantate ‘Lam Gods’ en de cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’. Beide cantates worden in het concert van 29 maart a.s. uitgevoerd.
Het is de achtste keer dat Deo Juvante dit oratorium in studie heeft genomen. Evenals bij de Matthäuspassion van Bach worden zowel de zangers als het publiek getroffen door dit meesterlijke muziekwerk. Ieder jaar trekken deze avonden dan ook ‘oud’ én ‘nieuw’ publiek.

Koorvereniging Deo Juvante
Dit gemengde koor staat in dit concert voor de eerste keer onder leiding van zijn nieuwe dirigent Kees van den Boogaard. Het koor geeft regelmatig concerten in ’t Gooi, maar het heeft ook landelijke bekendheid. Op verzoek verleent het medewerking aan tv-uitzendingen, kerkdiensten en zangavonden.
Voor dit concert worden projectzangers in de gelegenheid gesteld, de repetities voorafgaande aan het concert en ook de avond van 29 maart, als koorzanger mee te maken. Repetities vinden plaats op maandagavond vanaf 19.45 uur in ’t Visnet, De Ruyterstraat 7 Huizen.
Van Deo Juvante zijn diverse cd’s en dvd’s op de markt gebracht. In 2013 verscheen van dit koor het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde ongekend’ op cd.


De aanvang van het concert in de Kruiskerk, Jacob van Wassenaerstraat 1, 1272 BP Huizen is op donderdag 29 maart om 20.15 uur. De kerk gaat om 19.30 uur open.
Toegangskaarten à € 15,- zijn te bestellen bij alle koorleden, telefonisch bij Mw. Dea van den Broek tel. nummer 035-5262712, kaartverkoop@deojuvante.nl en verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel De Echo in Huizen en op de avond van 29 maart in de kerk.