Blaricum vindt BEL ondeelbaar

Blaricum - Blaricum vindt de ondeelbaarheid van de BEL van groot belang. Dit schrijft het college in een reactie op het plan van de provincie Noord-Holland voor een gemeentelijke herindeling van de Gooi en Vechtstreek in drie gemeenten. Het Blaricums college merkt op dat de visie van de provincie afwijkt van de reacties zoals die zijn ingediend namens de raden van de BEL. Het college van Blaricum zal op korte termijn in overleg treden met de gemeenteraad en de BEL-partners over de te zetten vervolgstappen. Hoe de inwoners van Blaricum bij dit proces kunnen worden betrokken, zal daarbij een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Het college van Laren wil eerst met de raad praten voordat het met een inhoudelijke reactie komt.