Meer aandacht voor cultuur op basisscholen

Regio - Met een feestelijke bijeenkomst op 10 mei 2017 gaven de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek het startsein voor het nieuwe programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Doel van het programma is meer kinderen kennis te laten maken met cultuur. Het loopt tot 2020. Een groot aantal basisscholen en culturele instellingen in de regio doet eraan mee.

In de nieuwe opzet krijgen de scholen handvatten aangereikt om leerlingen in contact te brengen met cultuur. Dat verwerken zij in een schoolplan. De onderwerpen zijn architectuur, beeldend, erfgoed, grafisch, literatuur, media en muziek.

Kinderen komen in aanraking met cultuur via bezoeken aan musea en theaters en door actief bezig zijn met cultuur op school.