Gemeenten doen klimaattest

Regio - Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vijftien regiogemeenten gaan onderzoeken hoe kwetsbaar de regio is voor wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Dat gebeurt met een zogenaamde ‘stresstest klimaatadaptatie’.

Die test laat zien waar in de regio de effecten van de klimaatverandering onvoldoende kunnen worden opgevangen. Zo kunnen de gemeenten en het waterschap bepalen waar ze aan de slag gaan. Ook inwoners kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Waar nodig kunnen zij ook maatregelen nemen. De website is eind 2017 beschikbaar.

Blaricum, Laren, Huizen en Hilversum doen mee aan het onderzoek.