CDA maakt kaart onveilige verkeerssituaties

Huizen - Eind augustus vroeg CDA Huizen aan de inwoners van Huizen om gevaarlijke oversteekpunten te melden. De partij wilde daarmee de onveilige verkeersituatie op de route tussen school en thuis in kaart brengen.

Inmiddels zijn er 30 meldingen binnengekomen. De partij gaat de komende weken afwegen welke verbeteringsvoorstellen al kunnen ingebracht bij de begrotingsbehandeling van 9 november. Verder wil het CDA voorstellen verwerken in het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.