Voetbal zonder geweld

Laren - Er is steeds meer aandacht voor het voorkomen van geweld op en rondom sportwedstrijden. Een gevolg daarvan is het succesvolle convenant ‘Sportiviteit en Respect’ dat inmiddels ondertekend is door een groot deel van de voetbalclubs in de regio ’t Gooi. Zo ook SV Eemnes en SV Laren.

“Een prachtige samenwerking”

René Verhoeven (bestuurslid Jeugd van SV Eemnes) is blij met het convenant: “We zijn gestart met het convenant om geweld te voorkomen en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. De gemeente, de KNVB en de voetbalclubs trekken daarin samen op. Dat is een prachtige samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is de vertrouwenscontactpersoon die we binnen onze club hebben aangesteld. Zij is een eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging. Ze rapporteert niet aan het bestuur, maar gaat met een probleem direct naar de politie en/of de gemeente. Naast het verplichten van een Verklaring Omtrent Gedrag proberen we daarmee te zorgen voor een zo veilig mogelijke vereniging.”

Fairplay

André Resing van SV Laren’99 sluit zich daarbij aan: “Ook bij SV Laren is het voor onze vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. En ook bij ons loopt inmiddels een vertrouwenscontactpersoon rond. Wij hechten daarnaast veel waarde aan een actief fairplay beleid. Ons uitgangspunt is dat fairplay altijd begint bij jezelf. Daarnaast hebben we een systeem waarbij de scheidsrechters punten geven aan de verschillende teams. Op basis daarvan zien we welke teams goed en welke teams minder goed omgaan met fairplay. Een ander goed voorbeeld is dat we nu op bestuurlijk niveau snel schakelen tussen de voetbalverenigingen. Samen met de andere verenigingen binnen het convenant blijven we scherp op het voorkomen van geweld en ook de KNVB zet daar steeds beter op in.”

Bron: Gemeente Laren