Raad voor Cultuur bezoekt Singer

Regio - Singer Laren en de Regio Gooi en Vechtstreek ontvingen vrijdag 24 november een delegatie van de Raad voor Cultuur. Dit adviesorgaan voor regering en parlement kwam zich informeren over de manier waarop de samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed wordt vormgegeven in de regio.

De directies van Het Nederlands Vesting museum, Singer Laren, Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de voorzitter van het regionaal bestuurlijk cultuuroverleg Tijmen Smit vertelden over de gezamenlijke ambities.

De door de Regio gepresenteerde visie - waarbij alle cultuurinstellingen samen werken aan een programma - sluit uitstekend aan bij het advies dat eerder deze week door de Raad van Cultuur werd gepresenteerd aan het ministerie van OCW.

Daarin ziet de Raad een belangrijke rol voor stedelijke regio’s en regionale financiering. De culturele partners in de Gooi en Vechtstreek zullen als deelregio van de metropoolregio Amsterdam de komende jaren sterk de verbinding zoeken om de sector en het publieksaanbod te versterken.