Samenwerken aan een energieneutrale regio

Regio - Vrijdag 24 november heeft een groot aantal partijen de handtekening gezet onder een intentieverklaring. Zij willen dat de Gooi en Vechtstreek een energieneutrale regio wordt, waarin alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Onder de ondertekenaars zijn de 7 regiogemeenten, woningcorporaties, energiecorporaties en huurdersverenigingen.

De opgave is groot want zo’n 80 procent van ons energieverbruik in de gebouwde omgeving heeft te maken met verwarmen. Deze warmte wordt voornamelijk opgewekt met behulp van aardgas. “Deze bron is straks niet meer beschikbaar,” zei wethouder Gerrit Pas van Huizen. Hij is een van de voortrekkers van energietransitie in de regio.

De focus voor de komende jaren ligt op de energieneutrale wijk. De bewoners zijn daarbij cruciaal voor het welslagen van de plannen.