Vrienden van het Oude Dorp verbijsterd over recent bouwplan Keuhof

Huizen - De Vrienden van het Oude Dorp zijn onaangenaam verrast door de meest recente tekeningen van het Keuhof. Dat laten zij in een persverklaring weten. Zij vinden dat alles weer is veranderd in vergelijking met de plannen waar de gemeenteraad onlangs ‘ja’ tegen heeft gezegd. Die ging toen akkoord met het door projectontwikkelaar Gerrit Jan Visser ingediende voorstel voor de bebouwing van het al jaren braakliggende terrein aan de Keucheniusstraat.

In plaats van een bouwwijze die past bij het Oude Dorp, wordt nu gekozen voor een massaal straatfront, aldus de Vrienden. Ook wordt de bouw veel hoger dan in het oorspronkelijke plan. De speelsheid in de architectuur door verspringende nok- en goothoogtes is verdwenen en er is geen sprake meer van aansluiting op de bestaande huizen in de Tuinstraat.

De Vrienden van het Oude Dorp maken daarom bezwaar tegen het plan zoals dat van 20 oktober tot en met 30 november op het gemeentehuis ter inzage ligt.

Zaterdagochtend 2 december geven de Vrienden van het Oude Dorp in het programma 6FM Zaterdag een toelichting op hun bezwaren.