Huizen wil inbraakwerende maatregelen subsidiëren

Huizen - Huizen wil een subsidieregeling invoeren voor inbraakwerende maatregelen. Daarmee wil de gemeente inwoners stimuleren hun koopwoning te controleren op zwakke plekken. Het verminderen van woninginbraken is één van de speerpunten in het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren.

Per woning kan 50% van de gemaakte kosten worden gesubsidieerd met een minimum van 50 euro. Hieronder vallen de kosten voor het het aanbrengen van inbraakwerende materialen met het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Als de materialen worden geplaats door een PKVW-erkend bedrijf uit Huizen is de subsidie maximaal 200 euro. Als de bewoner de materialen zelf installeert krijgt hij maximaal 150 euro.

De gemeenteraad neemt op 14 december 2017 een besluit over dit collegevoorstel. De regeling wordt na besluitvorming bekend gemaakt op huizen.nl, maar treedt pas vanaf 1 maart 2018 in werking. Omdat de subsidieregeling niet toereikend is voor elke woningeigenaar in Huizen, adviseert de gemeente inwoners er snel bij te zijn. De subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van koopwoningen in de gemeente Huizen. De regeling is niet van toepassing op huurwoningen, tuinschuren, garages of andere bijgebouwen