Mindfulness verrijkt het lezen en begrijpen van de Bijbel

Laren - Mindfulness- of aandachttraining is actueel. Het heeft, sinds het in de jaren zeventig werd ontwikkeld door de Amerikaanse microbioloog Jon Kabat Zinn, een enorme groei door-gemaakt.
De Protestantse Gemeente Laren – Eemnes (PGLE) organiseert drie avonden Mindful Bijbellezen, waarop onderzocht wordt hoe Mindfulness verrijkend kan zijn bij het lezen en begrijpen van Bijbelverhalen.
Omdat de avonden een doorgaand geheel vormen, worden de deelnemers gevraagd om alle avonden bij te wonen.

Mindfulness is onderwerp van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en wordt op basis van de positieve bevindingen daarvan ingezet in ziekenhuizen en andere zorginstellingen als ondersteuning bij een scala aan klachten. Ook in de persoonlijke ontwikkeling biedt mindfulnesstraining een behulpzaam instrument.
Maar nieuw is mindfulness niet. Kabat Zinn baseerde zijn training op boeddhistische leerstellingen, maar ook in onze kerktraditie werd eeuwen geleden al verteld hoe ‘Aandachtig Leven’ ons kan verbinden met God. Benedictus heeft hiervoor zijn Regel geschreven die, vertaald naar de huidige tijd, grote gelijkenissen vertoont met wat in boeken en artikelen over mindfulness wordt verteld.

Mindfulness gaat over vriendelijke, niet oordelende aandacht voor alles dat zich nu aan ons presenteert. Het gaat over onbevangen durven kijken en voelen. Dat kan ons in een drukke wereld naar de stilte voeren en van daaruit helpen nieuwe perspectieven en keuzemogelijkheden te ontdekken.

De avonden worden geleid door Martine Steen en Job de Bruijn. Martine Steen is arts bij een Arbodienst. Ze is eigenaar van Mind voor More. Ze geeft jaren lang trainingen en cursussen. Job de Bruijn is predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

Data, tijd en plaats: woensdag 9, 16 en 23 januari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat 5 in Laren.

Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Een boeiende start in het nieuwe jaar van het winterprogramma met het thema ‘Wat is Waarheid?’