Fragment gemist

NH Gooi Zaterdag - Gemeenten Gooi regelen jeugdzorg voorlopig zelf

In september was er paniek in 25 Noord-Hollandse gemeenten. Het was de bedoeling om jeugdbescherming en jeugdreclassering niet per gemeente te regelen maar zogenaamd bovenregionaal in te kopen. Maar dat mislukte omdat de bestaande aanbieders en gemeenten niet tot elkaar konden komen. Achter de schermen werd nog druk gewerkt om tot een oplossing te komen, maar dat blijkt niet gelukt: eerder stapte Hoorn al uit het bovenregionaal samenwerkingsverband en ook Het Gooi heeft nu besloten ermee te stoppen. Aan de telefoon Karin van Hunnik, wethouder in Laren maar ook voorzitter portefeuillehoudersoverleg Jeugd en Onderwijs in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Download fragment Luister in nieuw venster