Uitbreiding begraafplaats Blaricum

Blaricum - Burgemeester en wethouders van Blaricum hebben de gemeenteraad gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg. Het krediet heeft betrekking op een beperkte uitbreiding van de bestaande locatie, de aanleg van een nieuwe locatie en de boscompensatie. Het projectplan voor de uitbreiding ligt vanaf 27 oktober 2009 zes weken ter inzage. Wethouder Ineke de Joode-Baljet: "Bij het maken van het ontwerp voor de nieuwe begraafplaats en de uitbreiding van de huidige locatie is goed nagedacht over de vormgeving. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving; uitgangspunt is dan ook ‘begraven in het bos’. Dat komt niet alleen tot uiting in de structuur van de begraafplaats. Door het gebruik van beplanting die van nature thuis hoort in het bos, wordt de bossfeer nog versterkt." Inloopavond Op dinsdagavond 10 november is een inloopavond over de uitbreidingsplannen voor de begraafplaats. Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn tussen 19.30 en 21.00 uur welkom in de Blaercom, Schoolstraat 3 in Blaricum. Tijdens de inloopavond zijn onder andere wethouder De Joode-Baljet en een aantal medewerkers van de gemeente aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Compensatie Voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats moet een groot deel van het bosperceel worden gekapt. Bestaande waardevolle bomen blijven behouden. Het gekapte bos wordt voor een deel in het gebied zelf (Warandepark) gecompenseerd. En voor een deel worden maatregelen getroffen gericht op de kwaliteitsverbetering van bestaande bossen in het park. De gemeente is hierover in overleg met de Agrarische Stichting Blaricum. Noodzaak Een aantal jaar geleden is gestart met voorbereidende onderzoeken voor het uitbreiden van de Algemene Begraafplaats van de gemeente Blaricum aan de Woensbergweg. Die uitbreiding is noodzakelijk omdat met de huidige capaciteit de begraafplaats halverwege 2010 vol is. In februari van dit jaar heeft de raad de locatie ten zuidwesten van de bestaande begraafplaats (locatie III) aangewezen als uitbreidingsgebied. Verder krijgt de bestaande locatie een beperkte uitbreiding. De nieuwe locaties bieden ruimte voor ongeveer 1000 graven, 85 kindergraven en circa 285 urnengraven Procedure Om uitbreiding mogelijk te maken wordt een projectbesluitprocedure doorlopen. Het ontwerpprojectbesluit ligt vanaf dinsdag 27 oktober 2009 6 weken ter inzage. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u de stukken inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op maandag ook van 13.30 uur tot 15.30 uur. De stukken staan ook op de gemeentelijke website (www.blaricum.nl). Na de inzagetermijn beslist het college van burgemeester en wethouders over de vaststelling van het projectbesluit.

Bron: De Gooi- en Eemlander


*/ ?>