Oproep burgemeester Bussum: 'Fuseer niet, werk samen'

Bussum - Burgemeester Milo Schoenmaker van Bussum wil intensieve samenwerking van gemeenten in plaats van fusies. Vasthouden aan herindeling van zijn dorp met Naarden, Weesp en Muiden leidt volgens hem tot een impasse. Het plan Bussum luidt: werk samen en behoud het eigen gemeentebestuur. Die oproep richt hij ook aan de andere regiogemeenten. Het voorstel staat in een antwoordbrief aan Naarden, dat 'kwartiermakers' aan het werk wil zetten om de fusie van de vier gemeenten voor te bereiden. Bussum is fel tegen het samengaan van de vier en denkt gehoor te vinden bij de Tweede Kamer.Zolang de gemeenten hun stellingen blijven betrekken gebeurt er niets. Zoeken naar samenwerking kan de status-quo doorbreken, aldus Schoenmaker. Bussum verzorgt nu al de sociale dienst en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor Naarden en Muiden. Ook Hilversum en Huizen verrichten taken voor andere gemeenten. De BEL-dorpen hebben de ambtelijke diensten samengevoegd. ,,Kijk met een frisse blik naar mogelijkheden om samenwerking te verbreden. En ga zo de problemen te lijf.'' Het gewest Gooi en Vechtstreek krijgt in zijn visie meer taken. De gezondheidszorg (GGD) en afvalstoffendienst (GAD) zijn daarvan de pijlers. Inkoop en schoonmaak passen er ook bij, vindt Bussum, net als facilitaire diensten. Bestuurlijk Gooi start in januari de discussie over de toekomst van het gewest. Nieuwe financiële ingrepen van de rijksoverheid zijn volgens het Bussumse college een reden temeer samen de klappen op te vangen. ,,Het zou slecht zijn als alle gemeenten straks afzonderlijk gaan bezuinigen. Het risico bestaat dat dan alle samenwerkingsverbanden tot op 't bot uitgekleed worden. ''Burgemeester Ernst Bakker van Hilversum liet in een reactie weten: ,,Wij wachten het wetsvoorstel af. We hebben de fusie van de vier onderschreven en hopen op een snel besluit.'' Waarnemend burgemeester van Naarden Joyce Sylvester laat weten open te staan voor een gesprek met Bussum, maar houdt vast aan de GV4-fusie: ,,Naarden is blij met iedere reactie vanuit Bussum waar het gaat om fusie en herindeling.''  

Bron: De Gooi- en Eemlander


*/ ?>