Opvallende uitspraken lijsttrekkersdebat - Huizen

Huizen - Zaterdagmiddag 14:00 uur is het grote 6FM marathonlijsttrekkersdebat begonnen. De lijsttrekkers van Huizen zijn als eersten aan de beurt. U kunt de debatten terugluisteren via de podcastservice op onze site. http://www.6fm.nl/luister/fragmenten/50702 Hieronder enkele opvallende uitspraken: Veiligheid: Wij zullen via de lokale politiek, macht moeten uitoefenen op de landelijke politiek om de veiligheid te verbeteren. (VVD). Er moet een lik-op-stuk-beleid komen (Leefbaar Huizen) Cameratoezicht (Dorpsbelangen Huizen) Samenwerking politie geeft efficiency, dus minder kantoorwerk en meer blauw op straat (CDA) D66 is geen voorstander van cameratoezicht i.v.m. privacyrecht. In Huizen is er ook geen noodzaak voor. Er zijn genoeg alternatieven: landelijke politiek, wijkagenten, boa’s etc. (D66) Financien: Huizen heeft gespaard voor zware tijden, maar er zal bezuinigd moeten worden, de vraag is hoeveel. Het CDA zoekt het in meer efficiency (CDA) Bij de buurtcentra met meer vrijliggers werken, minder betaalde krachte (Dorpsbelangen Huizen) Samengaan met BEL gemeenten, dat levert echt veel op (PvdA) Bezuinigingen: minimaal 2 miljoen (Carel Bikkers - VVD) 20% van de ambtenaren kan weg. (VVD) Kunst & cultuur: eerste prioriteit bij bezuinigingen. (SGP) Oude Dorp en Discotheek: Discotheek: eigenaar verplichten wat te doen of onteigenen (VVD) Huizen is in de jaren '60 gesloopt en nooit goed herbouwd (VVD) Meer initiatief van de gemeente om gat van Keuchenius op te lossen (ChristenUnie) In 2011 de schop in de grond, gebeurt dat niet, dan onteigenen (PvdA) Ik moet nog zien dat in 2011 de spa in de grond gaat (GroenLinks) Er worden hier dingen geroepen, waarvan de luisteraar zegt, hoe is dat mogelijk. Laten wij eerst maar druk uitoefenen op de projectontwikkelaars. Onteigenen zal niet gemakkelijk zijn (VVD) Fusie met andere gemeenten Huizen is bestuurskrachtig genoeg om zelfstandig te blijven, maar wel logische grenzen (CDA) Samenwerken OK, fuseren, nee (Dorpsbelangen Huizen) Huizen, Blaricum en Laren moeten opgaan in een gemeente (GroenLinks) Wij hebben al 10 jaar geleden geroepen dat Huizen, Blaricum en Laren een zouden moeten worden, BEL is doodgeboren kindje (Leefbaar Huizen) Blaricum en Laren willen niet met ons, dan niet. Huizen zelfstandig. Probeer aan te sluiten bij de G2. (VVD) Waar staan de partijen voor: Bijbelse koers (SGP) No nonsense gemeente Huizen (VVD) Overheid die samen met de burgers dingen regelt, met sociale inslag (PvdA) Wij voeren onze eigen politiek, zonder landelijke bindingen (Leefbaar Huizen) Huizen is een investering waard (ChristenUnie) Wij hebben zin in de toekomst (GroenLinks) Wij willen ons inzetten voor de Huizer gemeenschap als een echte dorpspartij (Dorpsbelangen Huizen) D66 vertrouwt in de eigen kracht van mensen, een groen en schoon Huizen, voor innovatie. (D66) Verantwoordelijk financieel en sociaal beleid (CDA) Tenslotte: De PVV is geen probleem voor Huizen: de PVV doet immers hier niet mee aan de verkiezingen. Geen aandacht aan besteden dus. (VVD)


*/ ?>