GroenLinks-fractie stelt vragen over opslag vingerafdrukken

Huizen - De fractie van GroenLinks in Huizen heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de opslag, beveiliging en gebruik van vingerafdrukken. Sinds september 2009 geldt de verplichting om bij het aanvragen van een paspoort vingerafdrukken af te staan. Aspecten die daarin aandacht krijgen betreffen de wettelijke verplichting, de wijze van afnemen en de veilige opslag van de gegevens, en het gebruik van de gegevens door derden. De overheid is verplicht persoonsgegevens goed te beveiligen; hoe gevoeliger de gegevens zijn, hoe hoger de eisen die aan de opslag moeten worden gesteld. Immers, als vingerafdrukken in het verkeerde paspoort terechtkomen (die kans is weliswaar gering, maar niettemin aanwezig), kan dat voor de paspoorthouder tot veel problemen leiden in landen waar de afdrukken worden gecontroleerd. Naar aanleiding van bovenstaande heeft GroenLinks o.a. vragen gesteld over de informatie aan de inwoners, de mogelijkheid tot inzicht in het gebruik en de informatie die wordt gegeven als inwoners geen vingerafdrukken willen afstaan. Ook vraagt de GroenLinks-fractie zich af wie er verantwoordelijk is voor de fouten als burgers schade lijden. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld identiteitsfraude.


*/ ?>