Eemnes gaat meer bouwen voor kleine huishoudens

Eemnes - Eemnes gaat meer huurwoningen bouwen voor kleine huishoudens. Woningcorporatie de Alliantie en huurdersvertegenwoordiging HBVAA hebben hiervoor op woensdag 6 december een prestatieovereenkomst ondertekend.

Afgesproken is dat het aantal huurwoningen wordt uitgebreid door nieuwbouw. Uitgegaan wordt van 86 nieuwe woningen, vooral voor de kleinere huishoudens. Bij de bouw zal er speciale aandacht zijn voor duurzaamheid, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van extra isolatie

Ook is afgesproken om de doorstroming binnen de huursector te bevorderen. Belangrijk onderdeel daarbij is het bieden van een goed alternatief voor ouderen die nu nog in een grote eengezinswoning wonen en kleiner willen gaan wonen.