VVG blijft Blaricum aan Zee kritisch volgen

Blaricum - Volgende week beslist het VVG-bestuur hoe het zal reageren op het nieuwe plan voor de ontwikkeling van ‘Blaricum aan Zee’. Eerder hadden de Vrienden van het Gooi laten weten tegen dit project te zijn omdat het in strijd is met de beschermde natuurstatus van het gebied.

‘Blaricum aan Zee’ is een plan om bij de Stichtse brug een dorpje bouwen, met aanleghaven en restaurant. Het zou gaan om huisjes die zijn geïnspireerd op rode houten Noorse vissershuisjes.

Het nieuwe plan, dat op 7 december aan de raadsleden werd gepresenteerd, is bescheidener dan het eerdere plan van oktober. Het te bouwen volume vermindert van 3250 m2 naar 2500 m2 waardoor ook een aantal voorzieningen zijn geschrapt.

In januari zal het ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De VVG heeft aangekondigd gebruik te maken van de gelegenheid om in te spreken.