Ambulancediensten gaan samenwerken

Regio - De ambulancediensten van de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek gaan hun samenwerking verstevigen. De beide diensten staan vanaf januari 2018 onder één directeur. Ook management en staf worden samengevoegd.

De samenwerking bestaat al langer. Begin 2017 besloten de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek tot integratie van staf en management.

Directeur René Ton: “We groeien al een flinke periode heel natuurlijk naar elkaar toe. Veel onderdelen zijn al geïntegreerd. Het vertrouwen tussen de partijen is groot. Deze samenwerking geeft vooral energie en kansen. We willen onze patiënten ook in de toekomst de beste zorg bieden en deze samenwerking is daarvoor gewoon nodig.”

De ambulancediensten beschikken samen over twee meldkamers, 30 ambulances, verspreid over 9 standplaatsen en ruim 200 medewerkers.