Verplichte afkoppeling voorlopig uitgesteld

Laren - Laren stelt de verplichting tot afkoppeling voorlopig nog even uit. Eerder was de bewoners al meegedeeld dat die verplichting tot 31 december 2017 was opgeschort. De gemeente laat nu per brief weten dat het college ook na 31 december het verbod om hemelwater te lozen op het riool voorlopig niet zal handhaven.

Laren wil dat huiseigenaren in de toekomst een deel van het regenwater niet langer op het riool lozen. Dit om de wateroverlast bij hevige regen te beperken. Er was veel kritiek op deze plannen omdat de kosten voor de bewoners veel hoger gingen uitvallen dan aanvankelijk was voorspeld.

De raad heeft in december aan het college gevraagd meer de tijd te nemen voor het opstellen van een nieuw plan van aanpak, waarbij de bewoners zullen worden betrokken. Dit nieuwe plan komt in januari in de raad.