Laren wil in 2040 klimaatneutraal zijn

Laren - Het dorp Laren kan in 2040 energieneutraal zijn. Dit schrijft de Gooi En Eemlander. Hiervoor zal de vraag naar energie moeten verminderen of de energie helemaal zelf of in samenwerking met andere gemeenten moeten worden opgewekt. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling en kan niet zonder medewerking van de inwoners. Dit staat in het ’Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022’, aangewakkerd door D66. Er is een pakket maatregelen om de Larense duurzaamheid op te stuwen. De gemeente wil het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op schooldaken en tegelijkertijd een lesprogramma. Er zijn ook al energiesubsidies bij de rijksoverheid aangevraagd voor zonnepanelen op De Biezem, Singer, De Stichtse Hof en Family Fitness. Daarnaast wil de gemeente huishoudens helpen bij het verduurzamen van woningen, zoals het afkoppelen van gas. Maar hiervoor is nog een lange weg te gaan. Op de website www.duurzaambouwloket.nl is meer informatie en advies over alle mogelijke duurzame maatregelen, de activiteiten(wijkavonden) en financiële regelingen.

Bron: De Gooi- en Eemlander