Regio wil betaald werk voor mensen met psychische problemen

Regio - Het UWV, de gemeentelijke uitvoeringsdiensten en de GGZ tekenen op donderdag 7 december een convenant. Daarmee wil de Regio Gooi en Vechtstreek voor meer inwoners met een psychische aandoening de bemiddeling naar een betaalde baan mogelijk te maken.

Een groeiende groep mensen in Nederland heeft te kampen met psychische problemen. Deze aandoeningen zijn inmiddels de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. En veel mensen met een bijstandsuitkering hebben psychische problemen.

Uit onderzoek blijkt dat door werk deze klachten meestal verminderen. Vandaar dat het vorige kabinet een extra bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen te bevorderen De Regio Gooi en Vechtstreek gaat nu aansluiten bij dit landelijke project.