Crisis bij Turnlust

Huizen - Twee jaar na de feestelijke viering van het 75-jarig bestaan, is turnvereniging Turnlust Huizen in een diepe crisis beland. Dat meldt De Gooi – en Eemlander. Het bestuur is in september afgetreden en opvolging is nog niet gevonden.Gebeurt dat niet voor vrijdag 12 januari, dan zou de club zomaar opgeheven kunnen worden.

Op de website van Turnlust worden de leden uitgenodigd om de buitengewone ledenvergadering op 12 januari in turnhal De Baat bij te wonen.’Op de agenda voor deze BALV staat hopelijk het nieuw te kiezen bestuur. Zo niet, dan wordt het een opheffingsvergadering’, schrijft het demissionaire bestuur erbij.

Het bestuur, onder leiding van interim-voorzitter Frank de Kruijf, trad af omdat het zich naar eigen zeggen ’niet capabel’ achtte om de ontstane problemen op te lossen en de vereniging op een goede manier te leiden.

Er is binnen Turnlust onenigheid op meerdere vlakken: over de integratie van het herenturnen wordt verschillend gedacht, het bestuur was al bij de aanstelling in april omstreden (er waren tegenstemmers) en de afspraken tussen trainers en bestuur waren onduidelijk.