Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft samen met vijftien gemeenten - waaronder Huizen - getest hoe klimaatbestendig hun regio is. De resultaten van deze zogenaamde 'stresstest' zijn verwerkt in een klimaatatlas. Deze atlas geeft een eerste inzicht in welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hitte.

Zo kunnen de gemeenten, het waterschap en pandeigenaren bepalen waar zij aan de slag moeten en hoe de regio goed voorbereid kan worden op de gevolgen van klimaatverandering. De resultaten zijn in te zien via agv.klimaatatlas.net/. Ook inwoners kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Waar nodig kunnen zij ook maatregelen nemen.

Regenbuien

Door klimaatverandering worden de zomers droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast vallen er steeds vaker zware regenbuien. De stresstest geeft een beter inzicht in wat er nog moet gebeuren om de regio voor te bereiden en aan te passen op de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit soort testen zijn vanaf 2019 verplicht voor alle gemeenten en worden om de zes jaar herhaald.

De testen vormen een eerste stap op weg naar een klimaatbestendig Nederland. "Klimaatveranderingen stellen ons voor een grote maatschappelijke opgave", weet ook wethouder Gerrit Pas. "We moeten overstappen op duurzame energiebronnen en minder energie verbruiken. Woningen en bedrijven zullen in de nabije toekomst niet meer verwarmd worden met aardgas. Daarnaast is het nodig om onze leefomgeving minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. De stresstest laat mooi zien waar het nog onvoldoende klimaatbestendig is. De gemeente roept bewoners en bedrijven op om deze plekken gezamenlijk aan te pakken."

Stad en Lande

Hoe klimaatbestendig is Huizen nu eigenlijk? Op bovengenoemde website met enkele kaartjes kleurt bij het kopje 'begaanbaarheid wegen' een groot aantal straten - met name in de wijk Stad en Lande - in Huizen rood. Dat betekent dat bij een grote hoeveelheid regen deze wegen onbegaanbaar zijn. Ter geruststelling: het gaat om extreme hoeveelheden regenval, die nagenoeg nooit voorkomen. Echter, vanwege de klimaatveranderingen kunnen maatregelen in de toekomst wel noodzakelijk zijn.

Bij extreme hitte zijn vooral de industriegebieden in de regio kwetsbaar. Van belang is het daarom om daar meer groen te realiseren. In Huizen geldt dat met name voor het gebied Bestevaer - Havenstraat - Ambachtsweg - Nijverheidsweg - Energieweg.

WADI's

De gemeente Huizen heeft al diverse maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Onder andere het aanbrengen van WADI's (droge sloot voor het opvangen van regenwater), het plaatsen van een bergingsbak onder de rotonde bij de Gooilandweg en het afkoppelen van regenpijpen in de Zuidereng. Deze projecten konden nog niet worden verwerkt in de stresstest. Daarom zijn ze daar ook nog niet te vinden.

In 2018 start Huizen met de plannen voor de herinrichting van de wijk Stad en Lande. De resultaten van de stresstest worden meegenomen om een klimaatbestendige wijk te maken, waarin het prettig wonen is.

Bron: Nieuwsblad v Huizen

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
  • Beatsensation | Vandaag om 19:00.
  • Met Ryan Vons.
  • 300 Kilo | Vandaag om 21:00.
  • Met Jan-Willem van Beers, Marc Reitsma en Ramon Bakker.
Net gemist?

NH Gooi In Business

Vandaag om 17:00.

Terugluisteren