ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Huizen onderwerp masterclass | NH Gooi

De gemeente Huizen is donderdag onderwerp van een masterclass klimaatadaptatie. Tijdens deze masterclass in Amersfoort zal een brede groep van deskundigen zich buigen over de vraag hoe Huizen nog klimaatbestendiger kan worden gemaakt. Hierbij zijn circa twintig Nederlandse gemeenten aanwezig.

Voortvarend aan de slag
Alle gemeenten en waterschappen staan voor deze taak. Dit heeft het Rijk bepaald in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018. Het gaat vooral om de gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte. De verwachting is dat de extremen verder zullen toenemen. De gemeente Huizen is de afgelopen jaren al voortvarend aan de slag gegaan.

Vergroenen
Wethouder Gerrit Pas: “Door ruim baan te geven aan het vergroenen van de buitenruimte en het aanleggen van waterbergingen is Huizen een stuk klimaatbestendiger geworden. Daarnaast hebben we met Operatie Steenbreek mensen aangespoord om hun tuinen ook te vergroenen. We hebben zelfs de meest betegelde tuin van Huizen vergroend tijdens een tuinmetamorfose wedstrijd. Dat leverde alleen maar blije gezichten op!”

Klimaat-stresstest
De gemeente heeft ook meegedaan aan een klimaat-stresstest. Hierop is te zien welke plekken in Huizen het meest kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hitte. De resultaten zijn te zien op: https://agv.klimaatatlas.net. De gemeente, bewoners en bedrijven kunnen deze kaarten gebruiken om verdere maatregelen te bepalen. Zo werken ze samen aan een klimaatbestendig Huizen!

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
Net gemist?

Hoger dan de torenspits

Vandaag om 08:00.

Terugluisteren