• Thema Politiek
  • Vrijdag 04 december 2020 om 21:35 | bijgewerkt: om 21:52 uur
  • Carlijn Kolk

WIJDEMEREN - De omwonenden van de nieuw te bouwen woonwijk in Kortenhoef zijn erg argwanend en wantrouwend richting de politiek én de initiatiefnemer van de plannen. De kloof tussen burgers en politiek wordt hier alsmaar groter. Dat bleek tijdens een online participatiebijeenkomst. 

Snapshot Video 212152 (03:21)
Snapshot Video 212152 (03:21) NH Nieuws

Het was de tweede bijeenkomst in het participatieproces over de bouwplannen 'Zuidsingel fase 8'. De bedoeling is om in de Kortenhoefse polder zo'n 250 woningen te bouwen. Maar de omwonenden zijn fel tegen dit plan. Zij zien, nu al, grote verkeersproblemen in dat stuk van Kortenhoef en als er straks een nieuwe woonwijk bij komt, wordt dat probleem alleen maar groter. Daarom willen ze dat dat eerst opgelost wordt voordat ze gaan spreken over de bouwplannen. 

Bij de startbijeenkomst waren zo'n honderd omwonenden. Dit keer ging de initiatiefnemer graag in gesprek met een klein groepje. Zo'n twintig bewoners deden mee. Volgens hen was die eerste bijeenkomst niet goed verlopen en ze gingen er nu dan ook met gestrekt been in. 

Plannen staan nog niet vast 

De omwonenden zetten namelijk grote vraagtekens bij het participatieproces. De woningbouwplannen staan namelijk nog helemaal niet vast en nu mogen de bewoners zich al uitspreken over hoe hoog en hoeveel woningen er komen. "Dat stoort mij enorm", zegt Tom Burgers die pal naast de nieuw te bouwen wijk woont. "We praten over landschappelijke modellen, terwijl het plan helemaal niet kan volgens de provincie." Hij reageert hiermee op de bezwaren die de provincie heeft op het plan. "Het is een 'fake' traject dat niet gebaseerd is op wettelijke grond. Maar de trein dendert maar door en daar ben ik niet van gediend."

Uitgangspunten

De bewoners wilden tijdens de online bijeenkomst eerst weten wat de uitgangspunten zijn van het participatieproces. Wat er met hun vragen wordt gedaan, hoeveel invloed hun mening heeft en waarom de verantwoordelijk wethouder van de gemeente niet aanwezig is. Er wordt uitgelegd dat de projectontwikkelaar verplicht is om een participatietraject te starten.

Ze hebben dat uitbesteed aan het communicatiebureau De Wijde Blik. In een aantal sessies wordt de meningen van omwonenden opgehaald. Daar worden verslagen van gemaakt en een eindverslag gaat naar de gemeente. De gemeente bepaalt op basis daarvan of de participatie is 'geslaagd' en de ontwikkelaar verder kan met het plan.

Maar het blijft onduidelijk hoeveel concrete invloed de omwonenden hebben op het plan. "Wordt er bijvoorbeeld door ons gestemd over iets en als de meerderheid tegen is gaat het dan niet door?", vraagt een aanwezige zich af. Een duidelijk antwoord komt er niet. 

Pilot

Een ambtenaar van de gemeente vertelt omwonenden in Wijdemeren nog nooit zo vroeg bij een bouwplan betrokken zijn geweest. Maar dat de gemeente dit als pilot een keer wil proberen. "Er zijn nog geen plannen uitgewerkt, maar drie gedachtescenario's om het gesprek mee aan te gaan", zo legt hij uit.

En waarom de wethouder niet aanwezig is? "Omdat het juist plezierig is om eerst ambtelijk overlegmodellen te bekijken, op te halen bij omwonenden wat er leeft en kijken hoe zaken worden opgepakt." Hij vult aan dat er altijd een mogelijk is om met de wethouder of de gemeenteraad te praten. 

Maar daar gelooft Tom Burgers niets van. Hij heeft het gevoel dat wanneer hij als burger iets wil zeggen dat de deur door de politiek voor z'n neus wordt dichtgegooid. Dit komt omdat hij, volgens hem, een keer geweigerd is in te spreken tijdens een raadsvergadering.

Idee plan Kortenhoef
Idee plan Kortenhoef Timpaan en Slokker Vastgoed

Het idee van de projectontwikkelaar was om bij deze bijeenkomst drie modellen te laten zien en daar reacties op te krijgen. "Wij willen dat jullie aandachtspunten, zorgen, maar ook wensen uitspreken. En we houden graag rekening met jullie kennis", aldus de gespreksleider. "Onze basisfilosofie is dat jullie op een goede manier betrokken worden."

Dovemansoren

Maar dat was tegen dovemansoren gericht. Want de bewoners stonden erop dat ze eerst hun zorgen uitten over de randzaken, zoals het participatieproces en het verkeer, voordat ze naar de modellen wilden kijken. Zij zijn namelijk van mening dat een nieuwe woonwijk helemaal niet kan met de huidige verkeerssituatie. "Als ik elke dag van m'n sokken wordt gereden op de Emmaweg, hoe kan ik dan meedenken aan een model in mijn achtertuin?", aldus een aanwezige.

Hoe erg het communicatiebureau, de ambtenaar, maar ook de initiatiefnemer hun best doen om de omwonenden te overtuigen van hun goede bedoelingen, het lukt ze niet. "Wij hebben een plan van aanpak geschreven en besproken met de gemeente. Maar blijkbaar is die niet goed, want de zorgen die leven komen niet goed naar voren. Dat is een verkeerde inschatting geweest", erkent de projectontwikkelaar. 

"Deze wantrouwigheid en heftigheid maak ik zelden mee." Met deze woorden sluit de gespreksleider de avond af. En dit lijkt pas het begin van wat een lange, heftige strijd tussen overheid en burgers gaat worden. 

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
Net gemist?

300 Kilo

Gisteren om 21:00.

Terugluisteren