ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Huizen heeft haar coalitie rond: dit is wat er de komende jaren (niet) gaat gebeuren | NH Gooi
  • Regio Huizen
  • Thema Politiek
  • Dinsdag 28 juni om 16:49 | bijgewerkt: woensdag 29 juni om 09:15 uur
  • Ingmar Meijer

Er mag dan enorme woningnood zijn, maar de kans dat er in Huizen op korte termijn nieuwe woningen verrijzen, is uiterst klein. Eerst moet maar eens duidelijk zijn waar er behoefte aan is in de gemeente, zo meent het nieuwe college. Dat vergt vooral grondig overleg met de inwoners en dus ook de nodige tijd.

Huizen stock
Huizen stock Adobe Stock

Het nieuwe college van Huizen - een samenwerking van VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 - ziet dat woningbouw een van de grote opgaven is van de komende periode. Ondanks de grote woningcrisis is het devies van dit kwartet niet bouwen, bouwen, bouwen, maar eerder overleggen, overleggen, overleggen. 

Bouwen in het water

De nieuwe coalitie, die begin juli officieel van start kan, wil goed voor ogen krijgen wat voor soort woningen er nodig zijn. Voor wie moeten er nieuwe woningen komen? Wat voor gemeente moet Huizen zijn? Dat zijn vragen die de revue gaan passeren. Ondertussen neemt Huizen de lijst met 19 woningbouwlocaties nog eens door. Daarnaast neemt dit college de mogelijkheden en de wenselijkheid van bouwen in en aan het water onder de loep. 

Daarvoor heeft het politieke kwartet de stem van het Huizer volk nodig. Hoewel het zojuist gepresenteerde collegeprogramma geen titel heeft, is daar heel makkelijk het woord samen op te plakken. Samen aan de slag met de woningbouw in Huizen is zo'n thema. Dat houdt niet alleen in de huidige situatie goed op het netvlies krijgen, maar vooral het oor goed te luister leggen bij de inwoners. Beter bekend als het bestuurlijke toverwoord van tegenwoordig: burgerparticipatie.

Tekst gaat verder onder de foto.

Nieuw college Huizen 2022 -2026
Nieuw college Huizen 2022 -2026 NH Nieuws

Uit de lucht

Samen kijken naar woningbouwplannen komt niet helemaal uit de lucht vallen. Dat heeft alles te maken met de omgevingswet. Deze wet, die al enkele malen is uitgesteld en er in 2023 echt zou moeten komen, geeft onder andere inwoners meer inspraak bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouwplannen. Gemeenten moeten dus bij deze plannen naar de bewoners toe.

De vier wethouders - VVD'er Roland Boom, CDA'er Bert Rebel, D66'er Karin van Werven en Fleur van der Kleij van Leefbaar Huizen realiseren zich dat er landelijk een gierend tekort is aan woningen. Toch is het in Huizen vooral zaak de woningbouwopgave op deze manier aan te vliegen en wat hen betreft, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat er de komende jaren geen spade de grond ingaat.

Tekst gaat verder onder dit kader.

De gedachtegang is namelijk: als het participatieproces vooraf goed is ingericht er tijdwinst wordt geboekt in het eindstadium. De omgeving sneller betrekken bij plannen, ze erbij betrekken en laten meespreken, zorgt uiteindelijk voor minder weerstand waardoor de politiek sneller akkoord kan gaan omdat er een breed gedragen voorstel ligt. 

Op papier klinkt deze optie, die veel bestuurders bezigen, heel logisch en aantrekkelijk. In de praktijk blijkt het allemaal weerbarstiger te zijn en is de 'participatieroute' bezaaid met valkuilen. Dat is in de afgelopen jaren genoeg duidelijk geworden, ook in Huizen. Daarom is de meest pregnante vraag of de Huizer politiek voldoende lessen heeft getrokken om nu voor ieder plan het juiste proces te bewandelen.

Bandbreedte

Vooraf moet duidelijk zijn waarover gesproken wordt. Wat is de bandbreedte? Politiek heten dat kaders en bij ieder  bouwplan dat op tafel komt stelt de Huizer politiek de kaders vast voor participatie. Zo kan het aantal woningen bijvoorbeeld vast staan, maar is de inrichting van het nieuw te bouwen complex nog voer voor gespreksstof.

Ook is het belangrijk dat ieders rol glashelder is. Inwoners hebben inspraak, maar uiteindelijk hakt de gemeenteraad de knoop door en dat kan best een ja betekenen waar lang niet iedereen het mee eens is. Dit alles is samen te vatten in het woord: verwachtingsmanagement.

Gezien samen het officieuze motto is van het collegeprogramma slaan de vier deze weg in. Niet alleen omdat het wettelijk (bijna) verplicht is, maar ook om op te halen hoe erover woningbouw in Huizen wordt gedacht. Uit navraag blijkt dat er nauwelijks tot geen cijfers en gegevens zijn, maar dat er ook geen beeld is wat de Huizers nodig hebben. Die inventarisatie moet deze collegeperiode gaan plaatsvinden.

Zelfbewoningsplicht van 10 jaar

Wat wel zeker is, is dat de Vista tussen 2022 en 2026 onbebouwd blijft. Dat staat zwart-op-wit in het collegeprogramma. Bovendien willen de vier opkoopbescherming van nieuwe woningen gaan regelen en komt er een onderzoek - een van de vele - naar de invoering van een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen met een duur van maar liefst tien jaar.

Verder wil Huizen kijken of het mogelijk is eigen inwoners voorrang te kunnen geven op de woningmarkt en worden meerdere woonvormen onderzocht. 

Kennismaken?

Wil je radio, tv of podcasts maken, techniek leren of je marketingskills inzetten? Meld je aan en we nemen persoonlijk contact met je op voor een kennismaking!

Bekijk vacatures

  Beelden uit 't Gooi

Meer beelden

Jouw foto hier? Mail naar beelden@nhgooi.nl!

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
  • All Inclusive | Vandaag om 19:00.
  • Ton Ensink is je gastheer in het muzikale en informatieve All Inclusive hotel.
  • Muziek & Informatie | Vandaag om 21:00.
  • Non-stop muziekmix en regionieuws
Net gemist?

Jazznotes

Gisteren om 20:00.

Terugluisteren