ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Klacht tegen vijftien Wijdemeerse raadsleden vanwege fusiebesluit: "U misleidt de inwoners" | NH Gooi

Klacht tegen vijftien Wijdemeerse raadsleden vanwege fusiebesluit: "U misleidt de inwoners"

  • Regio Wijdemeren
  • Thema Politiek
  • Donderdag 12 oktober 2023 om 18:56 | bijgewerkt: om 18:57 uur
  • Ingmar Meijer

De meerderheid van de gemeenteraad van Wijdemeren heeft een klacht aan de broek. Volgens Loosdrechtse Liesbeth Siderius hebben vijftien politici die vorige week voor het fusiebesluit hebben gekozen de eigen inwoners misleid. In een uitgebreide brief meldt de ontevreden inwoonster dat de politiek niets heeft voorgelegd aan de Wijdemeerders en ook totaal niet heeft geluisterd naar andere geluiden uit de samenleving. 

Bewoners geven mening over fusie Wijdemeren
Bewoners geven mening over fusie Wijdemeren|Erik Bootsman

In het kort

  • De meerderheid van de gemeenteraad van Wijdemeren wordt beschuldigd van misleiding door voormalig raadslid Liesbeth Siderius. Ze stelt dat de raadsleden hun belofte om inwoners te betrekken bij het fusiebesluit niet zijn nagekomen.
  • Volgens Siderius waren de vier bijeenkomsten die in september werden gehouden, bedoeld om inwoners te informeren over het fusietraject, niet om hen te consulteren over het voornemen tot fuseren. Ze beweert dat argumenten en meningen tegen de fusie tijdens deze sessies en een commissievergadering werden genegeerd.
  • Naast haar klacht tegen de vijftien politici, heeft Siderius ook bezwaar aangetekend tegen het fusiebesluit zelf. Ze beweert dat dit besluit is genomen op verkeerde procedurele en inhoudelijke gronden en mogelijk niet rechtsgeldig is.

Deze samenvatting is gemaakt met AI en gecontroleerd door de redactie.

Volgens Siderius, zelf voormalig raadslid van de VVD en later bestuurslid van Dorpsbelangen, is de belofte om de inwoners te betrekken bij het fusiebesluit totaal niet ingelost.

Deze zomer maakten burgemeester en wethouders en de overgrote meerderheid van de raad bekend dat er nog maar één toekomstperspectief is voor Wijdemeren: fuseren. Een paar weken later nam de raad het voorgenomen besluit. 

Bewoners niet betrokken

Hierna zouden volgens Siderius de inwoners aan het woord komen. Maar de vier bijeenkomsten in september waren helemaal niet raadplegend van aard, maar waren het informatieve sessies. De paar honderd inwoners die deze bijeenkomsten in totaal hebben bezocht konden enkel en alleen meepraten over wat de dorpskernen moeten behouden als Wijdemeren gaat fuseren. 

Vorige week donderdag is het begin van het einde van Wijdmeren ingeluid toen een overgrote meerderheid van de raad ja zei tegen de start van de verkennende gesprekken met potentiële fusiepartners, zoals Hilversum, Gooise Meren, Amsterdam en Stichtse Vecht.

"Informeren over het fusietraject staat haaks op het consulteren over uw voornemen te willen gaan fuseren"
Liesbeth Siderius

Uiteindelijk heeft de gemeente een compleet andere wortel voorgehouden dan eind juni, begin juli is voorgesteld, redeneert de Loosdrechtse. “U misleidt de inwoners van Wijdemeren door informatieavonden te beleggen in plaats van hen te consulteren. Informeren over het fusietraject staat haaks op het consulteren over uw voornemen te willen gaan fuseren”, schrijft Siderius. 

Negeren

Tijdens deze sessies en ook vorige week dinsdag tijdens de commissievergadering over het toekomstperspectief van Wijdemeren zijn het hoe en waarom van het moeten fuseren aangekaart. Siderius was zelf een van de zeven insprekers, allemaal tegenstanders van het opheffen van de gemeente Wijdemeren. Op die argumenten en meningen is nooit gereageerd. Haar conclusie is dan ook dat hun inbreng genegeerd is.

Wat de politiek betreft, is er geen andere optie dan de gemeente opheffen. Dat bleek vorige week duidelijk tijdens de bewuste raadsvergadering waarin vijftien raadsleden instemden (drie tegen, red.) met het fusietraject. Uit onderzoeken blijkt dat de bestuurlijke koek in Wijdemeren op is.

Taken droppen

Op financieel gebied is het niet oké, de bestuurskracht is niet op orde en de ambtelijke organisatie komt structureel handjes tekort en dat in een tijd waarin de centrale overheid steeds meer taken dropt bij gemeenten. Als er niets gebeurt, dan dreigt Wijdemeren te verzuipen, was de beargumentering. 

Inwoners ervaren dat ook op vele gebieden. Denk aan hoge lasten, een zo nu en dan slecht bereikbaar gemeentehuis en een gemeentelijke dienstverlening die niet op het gewenste peil te krijgen is. Zo luidden vorige week enkele voorbeelden vanuit de raad.

Zwakke argumenten

Volgens Siderius zijn de opgevoerde argumenten om te gaan fuseren 'zwak'. Met het inmiddels door de provincie Noord-Holland goedgekeurde herstelplan heeft de gemeente de financiën alweer de goede kant op gekregen. Daarnaast kampen alle gemeenten in Nederland met die vele opgaven van het Rijk, waaronder de energietransitie en het realiseren van nieuwe woningen. En hoe verhoudt de dienstverlening van Wijdemeren zich eigenlijk ten opzichte van andere gemeenten? 

"Uw wethouders worden nu op pad gestuurd om met mogelijke fusiepartners te gaan praten, terwijl zij hard nodig zijn om door u zelf geschetste problematiek aan te pakken"
nogmaals Siderius

"Het zou ook goed kunnen dat juist deze, door u geschetste opgaven, meer kans van slagen hebben in een zelfstandige gemeente", aldus de Loosdrechtse. "U heeft zich tegenover de inwoners van Wijdemeren niet verantwoord over de inhoud en correctheid van uw argumenten. Uw wethouders worden nu op pad gestuurd om met mogelijke fusiepartners te gaan praten, terwijl zij hard nodig zijn om de door uzelf geschetste problematiek aan te pakken."

Ingediend bezwaar

En bij een klacht alleen tegen de vijftien politici blijft het niet. Siderius tekent ook nog bezwaar aan tegen het fusiebesluit van donderdag 5 oktober. Volgens de Loosdrechtse is het besluit genomen op verkeerde procedurele en inhoudelijke gronden. 

“De procedure waarmee u het voorgenomen fusietraject bent gestart is onduidelijk en zover te bezien niet correct. U bent afgeweken van de het juridisch kader waarbinnen een raad een voorstel kan indienen, dan wel behandelen. Tenzij u het tegendeel kunt aantonen, ga ik ervanuit dat het raadsvoorstel niet rechtsgeldig is”, is te lezen in haar brief.