ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Watersportbranche Wijdemeren woedend op 'onbetrouwbaar' college vanwege belastingverhoging | NH Gooi

Ondernemers en diverse watersportorganisaties uit Wijdemeren zijn furieus op het college van burgemeester en wethouders. Zij wensen geen contact meer te hebben met de in hun ogen 'onbetrouwbare' partner. Pas als het gemeentebestuur de voorgenomen belastingverhoging op het watertoerisme van tafel haalt, valt er weer met elkaar te praten. 

Loosdrechtse Plassen stock
Adobe Stock

"We voelen ons door het college gebruikt om een louter begrotingsgedreven
verhoging van watertoeristenbelasting te faciliteren", melden zij in een brief. De gemeente betreurt de opstelling van de instanties.

Donderdag plofte er een scherpe brief op de deurmat van de gemeente Wijdemeren. In dit schrijven hekelen de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek Loosdrecht, Hiswa, Recron, het Watersportverbond de voorgenomen belastingverhoging, zo meldt ondertekenaar Jan Willem Bouman namens alle belanghebbenden.

Staken

De teleurstelling bij de lokale watersportsector is heel groot. Wat hen betreft heeft dit college zich gemanifesteerd als 'onbetrouwbare partij'. Zij staken verder overleg met de Wijdemeerse bestuurders. Namens het Wijdemeerse college zegt wethouder Els Kruijt deze mededeling te betreuren. Zij geeft aan dat zij en haar collega's blijven openstaan voor een 'constructief gesprek over goede, alternatieve oplossingen' (zie ook kader verderop in dit artikel).

Maar het overleg wordt pas hervat als 'de voorgenomen, niet onderbouwde en daarmee zeer onzorgvuldig tot stand gekomen voorgenomen tariefswijzigingen zijn teruggedraaid', luidt de duidelijke boodschap van de briefschrijvers. Ook een beperking van de tariefswijziging 'tot een marktconforme indexering', is aanleiding om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Zij zijn boos en ontstemd, want niet alleen kwam de verhoging heel onverwacht, het druist ook in tegen gemaakte afspraken met het vorige college. In de vorige periode lag er al een voorstel klaar om de watertoeristenbelasting in Wijdemeren te verhogen. Na goed en zorgvuldig overleg, zo stellen de briefschrijvers althans, hebben de partijen hierover een akkoord bereikt.

Van oud naar nieuw college

In juni 2022 kwamen de gemeente en de ondernemers en de watersportorganisaties tot deze overeenkomst. Dat was vlak voor het aantreden van het nieuwe college. De toenmalige wethouders Jan-Jaap de Kloet en Jos Kea vonden het beter en gepaster als hun opvolgers deze deal officieel zouden bekrachtigen. Dat is alleen nooit gebeurd, waardoor de gemaakte afspraken nooit zijn vastgelegd.  

Volgens de briefschrijvers volgde een vijftien maandenlange radiostilte. Afgelopen september kwam het college ineens weer op de lijn, omdat zij ‘wilde onderhandelen over de tekst van het convenant’. Dat was voor de belanghebbende organisaties een brug te ver. Zij hebben dan ook geweigerd hieraan mee te werken, omdat er al overeenstemming over de tekst was.

'Ruttetje' 

Uit de brief blijkt dat de belanghebbende instanties zich bedonderd voelen door wethouder Els Kruijt. Eind september zou zij in een overleg gezegd hebben dat er geen sprake zou zijn van een verhoging van de tarieven. Het zou slechts gaan om een kleine aanpassing van de tarieven (indexeren). Dik een maand later was de boodschap heel anders en zou zij zelfs een 'Ruttetje' gedaan hebben.

"Van haar mededeling op 28 september kon zij zich niets herinneren, ook niet van de bevestiging van deze mededelingen in een email"
Jan Willem Bouman

"Op 31 oktober gaf Kruijt plots aan de tarieven watertoeristenbelasting te willen verhogen. Van haar mededeling op 28 september kon zij zich niets herinneren, ook niet van de bevestiging van deze mededelingen in een email van dezelfde dag aan twee medewerkers van de gemeente Wijdemeren en wethouder Kruijt zelf", zo is te lezen in de brief. 

Vergeleken met omringende 'watergemeenten' zijn de tarieven in Wijdemeren al aan de hoge kant, en daar wil dit college dus nog eens een flinke schep bovenop doen. Zo betaalt iemand met een boot van meer dan twaalf meter volgend jaar bijna 60 euro meer dan in 2023: van 160,57 euro naar 220 euro. 

Bezoekers en recreanten

Overigens is dit niet de enige lokale belasting die flink stijgt. Over de hele linie moeten bezoekers en recreanten straks meer gaan betalen, want ook de tarieven van de toeristen- en forensenbelasting gaan fors omhoog. 

Dat Wijdemeren dit doet, heeft alles te maken met de penibele, financiële situatie waarin de gemeente zit. Op meerdere fronten moet er meer geld in de gemeentekas komen. Op die manier moet Wijdemeren onder het financiële toezicht van de provincie Noord-Holland uitkomen, maar moet dit vooral leiden tot een financieel gezond huishoudboekje. Mede vanwege het allesbehalve rooskleurige huishoudboekje is het drastische besluit genomen om te gaan fuseren.

Van die enorme verhoging, die Wijdemeren jaarlijks 70.000 euro meer moet gaan opleveren, willen de verenigde ondernemers en de watersportkoepels af. Die tariefwijzigingen moeten van tafel, zo luidt de eis. Pas dan is het weer tijd om met elkaar aan tafel te gaan om onder meer te praten over de broodnodige investeringen in de lokale watersport en in het Plassengebied.

"Investeringen die wel gepredikt worden, maar waar de afgelopen twee jaar niets van is gebleken", constateren de teleurgestelde organisaties. 

'Geen leuke boodschap, wel eerlijke oplossing'

"Ik heb de brief gelezen die door de ondernemers is gestuurd en vind het natuurlijk erg jammer dat de sector heeft besloten om het voorliggende convenant niet te ondertekenen", meldt wethouder Els Kruijt in een reactie op vragen van NH.

De bestuurder vervolgt: "Het proces om te komen tot het convenant verdient geen schoonheidsprijs, dus ik begrijp hun reactie en frustratie. Tegelijkertijd staan we als gemeente voor een grote financiële opgave." Daarom heeft Wijdemeren besloten om in het financiële herstelplan een deel van de rekening neer te leggen bij recreanten en toeristen in plaats van alles bij de eigen inwoners. Deze gasten maken ook gebruik van de voorzieningen, de natuur en het landschap.

"Geen leuke boodschap, maar wel de meest eerlijke oplossing", aldus Kruijt. "Het alternatief is namelijk een verdere verhoging van de onroerendezaakbelasting met 5 procent. Dat zou bovenop de huidige verhoging zijn. Dat zou betekenen dat alleen onze eigen inwoners de zware lasten moeten dragen. Wij vinden het niet meer dan redelijk dat ook bezoekers en recreanten die gebruik maken van ons mooie gebied meer gaan meebetalen", luidt haar uitleg.

Kennismaken?

Wil je radio, tv of podcasts maken, techniek leren of je marketingskills inzetten? Meld je aan en we nemen persoonlijk contact met je op voor een kennismaking!

Bekijk vacatures

  Beelden uit 't Gooi

Meer beelden

Jouw foto hier? Mail naar beelden@nhgooi.nl!

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
Net gemist?

300 Kilo

Gisteren om 21:00.

Terugluisteren