Fragment gemist

Het is een kwestie die de gemoederen in Laren al lang bezig houden: de herinrichting van de Brink. Het kappen van ruim 41 bomen ligt erg gevoelig bij de Laarders. De gemeenteraad van Laren wil de Brink graag levendiger, functioneler, groener en droger maken. Want bij een wolkbreuk loopt de Brink ook nog wel eens onder water en alleen bomen is niet groen genoeg. Het eerste plan werd op 16 juni 2020 besproken in de commissie Ruimte en vorig jaar konden inwoners al meepraten over de herinrichting van De Brink. Op 24 juni besloot de gemeenteraad voor de herinrichting van de Brink en legde ook de kaders vast waarbinnen dat moest gebeuren. Tijdens een algemene ledenvergadering van Larens Behoud liet de wethouder weten dat er een klankbordgroep met burgers opgericht gaat worden, om zo een passende oplossing te vinden. Toch heeft de oppositiepartij Liberaal Laren geen vertrouwen in deze klankbordgroep.

Meer uit deze uitzending

Meer NH Gooi Zaterdag

Meer fragmenten