Fragment gemist

Wie in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen, gaat een eigen bijdrage betalen voor de zorg. Er bestaat veel onduidelijkheid over wat wel en niet meetelt bij het bepalen van de eigen bijdrage. Gaat het over een lage bijdrage… of juist om een hoge bijdrage. Onze juridisch expert Johan Mulder probeert hier vandaag wat duidelijkheid in te scheppen en hij is bij ons in de uitzending.

Meer uit deze uitzending

Meer NH Gooi Zaterdag

Meer fragmenten