Ambulancepost Blaricum blijft open

Blaricum - De VVD Huizen heeft vragen gesteld over de verhuizing van Tergooi Blaricum naar de locatie in Hilversum. De partij wil onder meer van het college weten of de berichten dat de ambulancepost binnenkort gaat sluiten juist zijn.

In een reactie daarop heeft de RAV Gooi en Vechtstreek laten weten dat de post in Blaricum open blijft. Wel wordt in 2018 gestart met de bouw van een nieuwe post op het terrein in Hilversum. Het huidige pand moet namelijk wijken voor de nieuwbouw in Hilversum.

De ambulancepost in Blaricum bevindt zich op het terrein van Tergooi Blaricum en is niet in eigendom van de RAV. Het huurcontract dat de RAV heeft afgesloten met Tergooi voor de post loopt medio 2020 af. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Tergooi Blaricum beraadt de RAV zich over een nieuwbouwlocatie nabij de huidige locatie. Er is dus geen sprake van dat de ambulancepost hier verdwijnt.