De oversteken voor fietsers zijn op meerdere plekken onveilig, in de noordwestelijke hoek kruisen veel stromen op onlogische locaties met elkaar, de oversteek bij het Sporthavenpad is onveilig en automobilisten missen vaak het verkeerslicht vlak na de afslag naar dit Sporthavenpad.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de rotonde Vreelandseweg-Diependaalselaan dat door advies- en ingenieursbureau Movares is uitgevoerd. Dat staat in de Gooi en Eembode van donderdag.

Het onderzoek werd in maart vorig jaar door de gemeenteraad aangevraagd, mede naar aanleiding van de komst van de McDonald's. De vraag was om te onderzoeken welke maatregelen er gewenst zijn om de drukke rotonde en directe omgeving verkeersveiliger te maken, rekening houdend met de doorstroming. Daarbij moest speciale aandacht worden gegeven aan eventuele voorrang voor fietsers en oversteekplaatsen voor voetgangers.

Tijdens een bijeenkomst met stakeholders (bewoners en bedrijven uit de buurt) bleek al wel dat velen de fietsoversteken - met name die bij de Diependaalselaan - en de oprit naar het Sporthavenpad niet prettig vinden. Wel leidden de door de aanwezigen voorgestelde oplossingen tot veel discussie.

Op basis van metingen en filmbeelden hebben de onderzoekers vervolgens een analyse gemaakt van de verkeerskundige situatie. Daarbij is gekeken naar de doorstroming, richtlijnen, conflictpunten en het gedrag van de mens in het verkeer (human factor).

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
  • Beatsensation | Vandaag om 19:00.
  • Met Ryan Vons.
  • 300 Kilo | Vandaag om 21:00.
  • Met Jan-Willem van Beers, Marc Reitsma en Ramon Bakker.
Net gemist?

NH Gooi In Business

Vandaag om 17:00.

Terugluisteren