Het centrum van Hilversum is - door de lage ligging ten opzichte van de omgeving - kwetsbaar bij extreme regenval. "Bij herinrichting van dit gebied zal extra gelet moeten worden op het creëren van hemelwaterberging."

Dat schrijft de kersverse wethouder Willem van der Spek van natuur, milieu en duurzaamheid. Aanleiding is de zogenaamde stresstest waaruit blijkt welke plekken kwetsbaar zijn bij extreme hitte en zware regenbuien. Een stresstest is een computersimulatie waarbij de buitenruimte (zowel de openbare ruimte als de buitenruimte op particulier terrein) bewust wordt overbelast met extreme regenbuien en hittegolven.

Klimaatscenario's

De test toont de kwetsbare plekken voor hittestress en water op maaiveld bij extreme klimaatscenario's. Wanneer openbare ruimten op de schop gaan, moet het doel zijn dat deze kwetsbaarheid afneemt. "Opgemerkt dient te worden dat de werking van afwaterende middelen, zoals de riolering, niet in de computersimulatie is meegenomen", aldus Van der Spek. "De simulatie kan onder meer op dit punt worden geoptimaliseerd."

Alle gemeenten in het land moeten de buitenruimte voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Ook zijn zij verplicht voor voor 2019 zo'n stresstest te hebben uitgevoerd. "Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger, warmer en duren langer. Daarnaast vallen er steeds zwaardere regenbuien", ziet ook de wethouder.

Industriegebied

Vijftien gemeenten in deze regio, waaronder Hilversum, en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben nu al een stresstest opgesteld voor het gehele grondgebied van het waterschap. Voor Hilversum is dus vooral het centrum kwetsbaar bij extreme regenval. Hittestress ontstaat vooral op plekken met veel verharding en weinig groen. Het industriegebied bij het Havenkwartier is zo'n gebied waar bij herinrichting maatregelen getroffen kunnen worden om deze kwetsbaarheid te verminderen, meent Van der Spek.

Hij wil nu zowel binnen als buiten het raadhuis met elkaar de dialoog aangaan over de effecten en risico's van klimaatverandering. De stresstest wordt onderdeel van het klimaat-adaptatiebeleid dat de gemeente in 2018 gaat voorbereiden. "Per 2020 moet klimaatbestendig handelen onderdeel zijn van elke aanpassing in de openbare ruimte en elk beleidsdocument met betrekking op de buitenruimte. Het uiteindelijke doel is dat in 2050 de hele gemeente klimaatbestendig is ingericht."

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
  • Hiphop Highschool | Vandaag om 19:00.
  • Hiphop, met Jeffrey Ophof en Anish Raghubardayal
  • Kick Down | Vandaag om 21:00.
  • Lekkere plaatjes en praatjes over wat jij interessant vindt!
Net gemist?

ONAIRWIN

Gisteren om 19:00.

Terugluisteren