Gaat onze regio zich aansluiten bij statiegeldalliantie?

Regio - De Gooi en Vechtstreek gaat zich wellicht aansluiten bij de statiegeldalliantie. De GAD is hierover in gesprek met de zeven regiogemeenten.

De statiegeldalliantie is een landelijke actie. Het doel is om het heffen van statiegeld uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes. Steeds meer Nederlandse organisaties en gemeenten sluiten zich hierbij aan, waaronder Amsterdam en Utrecht.

Onderzoek heeft aangetoond dat met het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent afneemt. In 2011 dienden de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een motie voor het uitbreiden van het statiegeldsysteem. Deze motie is toen met grote meerderheid aangenomen.


*/ ?>