ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent HBL-fractievoorzitters blijven strijden voor zelfstandigheid | NH Gooi
  • Thema Politiek
  • Zaterdag 20 januari 2018 om 01:47
In Laren wordt al heel lang om behoud van de zelfstandigheid van het dorp gestreden. (Foto: Larens Behoud)
In Laren wordt al heel lang om behoud van de zelfstandigheid van het dorp gestreden. (Foto: Larens Behoud)

Uit naam van alle fractievoorzitters van de politieke partijen in Laren, Blaricum en Huizen is vandaag een brief verstuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland om nogmaals te benadrukken dat ze grote moeite hebben met de door de provincie voorgestelde fusie. "Omdat u de komende maanden aan de slag zult gaan met een herindelingsontwerp leek het ons goed u nogmaals in heldere bewoordingen ons standpunt over te brengen zodat u bij dit bij de finale overweging van uw besluit kunt betrekken."

Huizen, Laren en Blaricum zijn alle drie bestuurskrachtige gemeenten gebleken en hebben een solide financiële basis. Daarnaast hebben zij een bereidheid tot samenwerking op HBL-niveau (en Eemnes) en binnen de regio Gooi- en Vechtstreek uitgesproken, schrijven de partijleiders aan GS.

In de brief grijpen HBL terug op het provinciale schrijven van 13 september vorige jaar. "Hierin hebben wij een constructieve houding waargenomen ten opzichte van onze voorgestelde richting, die wij hebben opgesteld tezamen met de onderzoekers van Deloitte, die immers bekend waren met de situatie in het Gooi . Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld over de afwijzing van deze regeling en met name de summiere onderbouwing die daarbij is gevoegd. Wij vinden dat deze houding en summiere argumentatie niet blijk geeft van een daadwerkelijk overleg op gelijk niveau maar eerder van een top-down benadering die wij zeer betreuren. Wij zijn bestuurskrachtige gemeenten die tezamen, in afstemming met de gedeputeerde, een model hebben uitgewerkt om vervolgens te moeten vernemen dat een GR op basis van een nieuw regeerakkoord überhaupt niet tot de mogelijkheden zou behoren. De provincie geeft daarbij blijk elk argument te willen aangrijpen om de door hen, en niemand anders, gewenste fusie door te voeren. In geen van de gemeenteraden van Huizen, Laren of Blaricum bestaat een meerderheid voor fusie. Hetgeen duidelijk naar voren is gekomen in het open overleg. Het verwondert en betreurt ons dan ook zeer dat juist deze variant nu wordt voorgesteld door de provincie."

"Omdat wij geloven dat de regionale bestuurskracht, zelfs met de recente resultaten van de verbeterde regionale samenwerking, zoals de aankoop van Crailo, afronding MIRT-Amsterdam Oost, de Regionale Samenwerking Agenda, Sociaal Domein en HOV, nog sterker kan, hebben Laren, Blaricum en Huizen een lichte gemeenschappelijke regeling ingebracht. Deze regeling voldoet aan de gestelde voorwaarden van de gedeputeerde en het betreft binnen de wettelijke mogelijkheden het maximaal haalbare. Het is daarnaast een goede mix tussen lokale en regionale belangenbehartiging. Het zou, kortom, de slagkracht van de drie gemeenten in de regio versterken als ware het één gemeente maar dan zonder bestuurlijke fusie. Belangrijker nog: dit voorstel heeft draagvlak. Het nu voorgestelde voorgenomen besluit tot herindeling heeft dat uitdrukkelijk niet."

De fractievoorzitters nemen het in hun brief ook op voor de ambtenaren. Zij betreuren het dat juist nu - in deze onzekere fase de voorgestelde verregaande samenwerking in de lichte GR - wordt verlamd door de uitstel van het besluit van Gedeputeerde Staten. "Ons voorstel was een operationele GR per februari 2018. Dat is door de voorgenomen besluitvorming van Gedeputeerde Staten helaas tot een halt geroepen."

Bron: Laarder Courant De BEL

Kennismaken?

Wil je radio, tv of podcasts maken, techniek leren of je marketingskills inzetten? Meld je aan en we nemen persoonlijk contact met je op voor een kennismaking!

Bekijk vacatures

  Beelden uit 't Gooi

Meer beelden

Jouw foto hier? Mail naar beelden@nhgooi.nl!

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
Net gemist?

Goot op de radio

Vandaag om 18:00.

Terugluisteren