Locaties van ondergrondse afvalcontainers aangewezen

Blaricum - De Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) heeft de definitieve locaties voor ondergrondse afvalinzameling in Blaricum aangewezen. Hierbij is rekening gehouden met de ingebrachte zienswijzen. Als er geen beroep wordt ingediend tegen de aanwijzing zal de GAD overgaan tot het plaatsen van de ondergrondse containers. Bewoners ontvangen dan informatie over de uitvoering en de praktische gevolgen voor de inzameling van hun afval. Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers is een invulling van het beleid om huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden te kunnen inzamelen. Zo kan een groot deel van ons afval weer worden gebruikt als grondstof.

Bron: Gemeente Blarium

Fragment

Zaterdag 27 januari 2018 uitgezonden in 6FM Zaterdag

Meer over dit fragment


*/ ?>