ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Onderhandelaars Huizen sluiten akkoord | NH Gooi

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en PvdA zijn het erover eens dat een volgende stap gezet kan worden in het formatieproces om te komen tot een coalitieakkoord. Overeenkomstig het advies van de informateur hebben de partijen zich gebogen over vier grote onderwerpen: Gemeentelijke herindeling, Sociaal Domein, zondagopenstelling van winkels en de portefeuilleverdeling.

Onder voorzitterschap van formateur Erwin Ormel hebben de partijen over deze onderwerpen op hoofdlijnen een zodanige overeenstemming bereikt dat de volgende fase kan worden ingezet: aan de fractiespecialisten zal nu worden gevraagd om door middel van de inbreng in schrijfgroepen een bijdrage te leveren aan de overige punten van het coalitieakkoord.

Gemeentelijke herindeling
Ten aanzien van de gemeentelijke herindeling hebben partijen de voorkeur voor behoud van zelfstandigheid uitgesproken waarbij nadrukkelijk de verbinding gezocht zal worden met de gemeente Blaricum en Laren.

Sociaal Domein
Het Huizer beleid inzake het sociaal domein, waarbij de maatwerkaanpak centraal staat, zal ook in de komende periode worden voortgezet.

Zondagopenstelling
In het nieuwe akkoord zal ruimte worden geboden voor de zondagopenstelling voor winkels.

Wethouders
Het nieuwe college zal bestaan uit vier wethouders, van elk van de partijen één, waarbij de stembusuitslag in de zwaarte van de portefeuille tot uitdrukking zal komen.

Bovengenoemde punten zullen, naast alle andere punten de komende weken verder uitgewerkt worden in een concept-coalitie-akkoord. Formateur Erwin Ormel zegt blij te zijn dat er een akkoord op deze hoofdpunten kon worden gesloten. “Ik ben blij dat er een akkoord op deze hoofdpunten kon worden bereikt, en ik wil dan ook vooral de partijen mijn complimenten maken voor het feit dat ze goed naar elkaar zijn blijven luisteren en elkaar daardoor de hand hebben weten te reiken.”

Het formatieproces gaat nu een volgende fase in. Fractiespecialisten zullen op diverse onderwerpen hun inbreng leveren. Tezamen met de nadere uitwerking van de vier hoofdpunten zal dit moeten leiden tot een coalitieakkoord, dat de basis zal vormen voor de samenwerking tussen de vier partijen en de uiteindelijke benoeming van de wethouders.

Kennismaken?

Wil je radio, tv of podcasts maken, techniek leren of je marketingskills inzetten? Meld je aan en we nemen persoonlijk contact met je op voor een kennismaking!

Bekijk vacatures

  Beelden uit 't Gooi

Meer beelden

Jouw foto hier? Mail naar beelden@nhgooi.nl!

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
  • Vroeger of Later | Vandaag om 21:00.
  • Kleinkunst- en theatermuziek, met Jos Moll en Mischa Spelt
  • NH Gooi Chill | Vandaag om 23:00.
  • Ballads & easy-listening muziekmix, met regionieuws.
Net gemist?

Jazznotes

Gisteren om 20:00.

Terugluisteren