Onthulling monument voor joodse kinderen - Nieuwsarchief - NH Gooi

Onthulling monument voor joodse kinderen

Hilversum - In opdracht van het bestuur van de Joodse Gemeente Hilversum zal op 2 mei om 19:00 uur een monument worden onthuld ter nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter weggevoerde en later vermoorde joodse kinderen en personeelsleden van de Rudelsheimstichting in Hilversum.

Het monument heeft een plaats gekregen tegenover het vroegere tehuis van de Rudelsheimstichting aan de Verdilaan 10 (huidige adres: Rossinilaan 20-58).

Het beeld is vervaardigd door de beeldhouwer Marloes Eerden uit Blaricum en stelt twee kinderen voor die steun zoeken bij elkaar.

De onthulling van het monument zal worden verricht door burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum.