• Regio Hilversum
  • Thema Wonen
  • Dinsdag 08 december 2020 om 11:21 | bijgewerkt: om 11:22 uur
  • Sjoerd Stoop

HILVERSUM - Het 'rekenfoutje' dat heeft geleid tot een groot tekort aan parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen parkeergarage van het Tergooiziekenhuis en revalidatiecentrum Merem op het nieuwe ziekenhuisterrein, leidt tot raadsvragen van de Hilversumse CDA-fractie. De partij wil het fijne weten van de kwestie.

Nieuwe parkeergarage Tergooi ziekenhuis
Nieuwe parkeergarage Tergooi ziekenhuis Artist impression - Tergooiziekenhuis

Twee weken geleden bleek dat de nieuwe parkeergarage bijna duizend plekken tekort komt om alle bezoekers en het personeel van het ziekenhuis en het revalidatiecentrum op te vangen. Volgens burgemeester en wethouders van Hilversum was er sprake van een optelfout: "De oorzaak hiervan ligt simpelweg in de optelling van het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen volgens de geldende parkeernorm. Bij de berekening van de parkeerbehoefte is in het bestand een optelling niet juist doorgevoerd", aldus burgemeester en wethouders.

Doordat al vastligt waar de nieuwe parkeergarage precies komt, is het niet mogelijk om de parkeergarage simpelweg groter te maken. De garage op het ziekenhuisterrein wordt daarom straks alleen gereserveerd voor personeel en bezoekers van het ziekenhuis. Het revalidatiecentrum moet een andere oplossing zoeken.

Opvallend is dat het ziekenhuis de uitleg van de gemeente weerlegt. Het ziekenhuis noemt het 'pertinent onjuist' dat er sprake is van een fout. "Tergooi heeft in goed overleg met de gemeente Hilversum deze parkeergarage ontworpen. Vervolgens is via de geldende procedures de omgevingsvergunning voor de bouw van deze parkeergarage door de gemeente Hilversum verleend en onherroepelijk bevonden", meldt het ziekenhuis op haar website.

Het ziekenhuis stelt dat de fout vooral ligt aan de kant van revalidatiecentrum Merem. "In het oorspronkelijke masterplan en latere bestemmingsplan van gebied Monnikenberg is de toekomstige (maximale) parkeerbehoefte van Merem onjuist meegenomen. In gesprekken met de gemeente is afgesproken dat elke partij het parkeren op eigen terrein oplost. Hiermee willen we nadrukkelijk stellen dat Tergooi met de bouw van de parkeergarage de parkeerbehoefte voor Tergooi kan opvangen", zo stelt men.

Politieke vragen

De Hilversumse CDA-fractie wil nu het naadje van de kous weten over de kwestie. Het gaat niet alleen om het probleem zelf, maar de partij wil ook van burgemeester en wethouders weten hoe het kan dat haar verklaring zo anders is dan wat het ziekenhuis erover zegt.

De partij stelt verder dat burgemeester en wethouders hadden kunnen weten dat 1.025 parkeerplekken veel te weinig zou zijn voor personeel en bezoekers van zowel het ziekenhuis als het revalidatiecentrum. Het CDA wil nog eens zeker weten of de parkeerplekken die er nu komen echt wel genoeg zijn voor bezoekers, personeel en patiënten van het ziekenhuis en waarop dat wordt gebaseerd.

Ook vraagt het CDA hoe het probleem nu wordt opgelost voor en door het revalidatiecentrum, zonder dat dat nadelige gevolgen heeft voor de parkeerdruk van de buurt rond het ziekenhuis. Ook wil het CDA nog eens zeker weten of de nieuwe parkeergarage van Tergooi, die nog gebouwd moet worden, echt niet groter gemaakt kan worden.

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
Net gemist?

Yes to Jazz

Vandaag om 20:00.

Terugluisteren