ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Bussumse school gaat door met omstreden fusieplan, ondanks 'nee' van ouders | NH Gooi
  • Thema Onderwijs
  • Afgelopen maandag om 18:16
  • Sjoerd Stoop

De Bussumse middelbare school het Willem de Zwijger-college gaat door met haar plannen om te gaan fuseren met de Naarder Vitusmavo en samen een nieuwe school te starten, ondanks de felle tegenstand van ouders tegen het plan. Dat laat het schoolbestuur vandaag weten.

Willem de Zwijger College
Willem de Zwijger College Willem de Zwijger-college

De twee Gooise scholen willen volgend jaar fuseren, om vervolgens samen een nieuwe school te starten volgens het montessori-onderwijs. Dat zou tot gevolg hebben dat er vanaf komend jaar geen leerlingen meer worden aangenomen voor de twee bestaande scholen, maar alleen voor de nieuwe school. De twee bestaande scholen worden de komende jaren dan afgebouwd.

De ouders van de school hebben zorgen over dat plan. Ze spreken van een 'sterfhuisconstructie'. Ze hebben zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, die volgens hen nu al onder druk staat. Daarnaast hebben ze zorgen over 'de stabiliteit van het lerarenbestand'. Ook vrezen ze dat de schoolleiding en de docenten straks geen aandacht meer hebben voor de bestaande leerlingen, omdat alle aandacht gaat naar de plannen voor de nieuwe school.

Ouders zeggen 'nee'

De tegenstand van de ouders zorgde er vlak voor het weekend voor dat er een bom werd gelegd onder het fusieplan: de oudergeleiding van de medezeggenschapsraad van het Willem de Zwijger-college stemde tegen het plan. Dat deed het omdat het onvoldoende draagvlak onder ouders en leerlingen merkt. Het schoolbestuur spreekt van een 'verschil van inzicht'. 

De steun van de medezeggenschapsraad van de Bussumse school is wel nodig om tot de fusie te komen. Sterker nog: de fusie hangt er nu voor een groot deel van af. De Vitusmavo heeft wel 'voor' gestemd en ook de raad van toezicht van het overkoepelende Sivog zegt 'ja' tegen de plannen.

School gaat door met plannen

De twee schoolbesturen gaan ondanks het tweespalt wel 'gewoon' door met het omstreden fusieplan en stappen naar de volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) bevoegde Landelijke Commissie voor Geschillen om vervangende instemming te vragen. De oudergeleiding van de medezeggenschapsraad van het Willem de Zwijger-college wordt daarmee gepasseerd.

De schoolbesturen doen dat omdat ze het fusieplan en het plan voor de nieuwe school als een 'grote noodzaak' zien. "Om nieuw toekomstperspectief te bieden en om de trend van dalende leerlingeninstroom op vooral het Willem de Zwijger-college te keren", aldus de school. "Dit is in het belang van alle leerlingen en medewerkers. In de afgelopen tijd is het voor het
bestuur en de raad van toezicht extra duidelijk geworden dat de docenten en de overige medewerkers massaal achter de plannen staan. Dit sterkt het bestuur en de raad van toezicht in hun vertrouwen dat ze met deze richting een goede keuze maken voor toekomstbestendig onderwijs voor leerlingen."

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
Net gemist?

300 Kilo

Vandaag om 21:00.

Terugluisteren