ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Invoering forensenbelasting moet ook krappe gemeentekas Laren spekken | NH Gooi
  • Regio Laren
  • Thema Wonen
  • Donderdag 19 mei om 12:00
  • Ingmar Meijer

Laren wil met het invoeren van de forensenbelasting twee vliegen in één klap slaan. Niet alleen is dit een goed middel om de relatief hoge leegstand van het aantal woningen naar beneden te krijgen, maar het levert meteen extra euro's op voor de krappe gemeentekas.

Erfgooierswoningen Laren
Erfgooierswoningen Laren Google Streetview

Nee, de forensenbelasting is zeker nog niet definitief. Het college van burgemeester en wethouders heeft onderzoek laten doen naar deze belastingvorm. Dat biedt Laren de mogelijkheid om mensen met een tweede woning te kunnen gaan belasten. B&W leggen nu de vraag voor aan de Larense politiek of invoering daadwerkelijk een goed idee is.

Vakantiehuis

Zelf ziet het college de voordelen er wel van in om deze belasting te heffen op mensen die niet permanent wonen in de Gooise gemeente en dus niet zijn ingeschreven maar wel (deels) gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in Laren een vakantiehuis hebben of een tweede woning. Zij betalen nu bijvoorbeeld (nog) geen afvalstoffen- en rioolheffing.

Onderaan de streep levert de forensenbelasting Laren jaarlijks extra geld op. Gezien de smalle beurs en de maatregelen die de gemeente heeft moeten nemen om de begroting van de komende jaren sluitend te krijgen, kan dit ook een goede financiële stap zijn voor de gemeente. Dat is de argumentatie van het college richting de politiek.

Voorzichtige berekening

Uit berekeningen blijkt dat dit Laren tonnen kan opleveren. In Nederland heffen 170 van de 344 gemeenten deze belasting al. Wel is het zo dat elke plaats een ander tarief hanteert. De gemeenteraad stelt dat tarief vast.

Uit een voorzichtige berekening kan het Laren in het minst gunstige geval 75.000 euro op jaarbasis opleveren (150 woningen keer 500 euro). In het beste scenario kan de gemeente ieder jaar 625.000 euro bijschrijven (250 woningen keer 2.500 euro).

"Een extra last voor leegstaande woningen kan de eigenaren stimuleren de woning in gebruik te laten nemen"
college van burgemeester en wethouders van laren

Naast een flink financieel voordeel kan de forensenbelasting eveneens zorgen voor minder leegstand van woningen. "Een extra last voor leegstaande woningen kan de eigenaren
stimuleren de woning in gebruik te laten nemen", geeft het college mee als overweging. 

Aanleiding voor de verkenning van het college is de relatief hoge leegstand van de woningvoorraad. Uit de leegstandsmonitor van het CBS van eind vorig jaar blijkt dat Laren 303 huizen telt die 'leegstaan'. Hiervan zijn er 166 al meer dan een jaar niet bewoond. Naar schatting is de doelgroep voor forensenbelasting tussen de 150 en 250.

Leegstandsoorzaak

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de reden is van deze leegstand. Dat is nu lastig in te schatten. Dat kan dus een tweede woning zijn. Voor invoering van de nieuwe belasting moet de oorzaak duidelijk zijn. Het aankondigen van de forensenbelasting kan betekenen dat eigenaren snel voor ander gebruik kiezen, waardoor de grond voor deze heffing wegvalt. 

Tot slot moet de Larense politiek ook rekening houden dat de belastingtaken van de gemeente per 1 januari 2023 naar Huizen gaan. Daarom is het nu niet het moment om de organisatie nog met de voorbereiding van een nieuwe belastingvorm op te zadelen. Gezien de nieuwe samenwerking is een gesprek met Huizen en Blaricum nodig. Wellicht willen ook zij de forensenbelasting gaan toepassen in de nabije toekomst. Door dit alles is invoering in Laren pas mogelijk per 1 januari 2024. 

Kennismaken?

Wil je radio, tv of podcasts maken, techniek leren of je marketingskills inzetten? Meld je aan en we nemen persoonlijk contact met je op voor een kennismaking!

Bekijk vacatures

  Beelden uit 't Gooi

Meer beelden

Jouw foto hier? Mail naar beelden@nhgooi.nl!

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
Net gemist?

40UP Beat

Gisteren om 23:00.

Terugluisteren