ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Bewoners Naardense buurt voelen zich gedwongen naar de rechter te stappen: "We geven niet op" | NH Gooi
  • Thema Politiek
  • Vrijdag 17 februari 2023 om 16:48 | bijgewerkt: om 16:57 uur
  • Ingmar Meijer

Nu het bouwplan van de Jan ter Gouwweg toch echt gerealiseerd lijkt te gaan worden, zien de bewoners geen andere mogelijkheid meer dan naar de rechter te stappen. Volgens Vereniging Mooi Ter Gouw voldoen de door de politiek goedgekeurde plannen nog altijd niet aan de gemeentelijke regels. Gooise Meren bestrijdt die lezing. "We geven niet op", aldus bewoner en verenigingsvoorzitter Matthijs van der Bijl. 

Speelveldje Jan ter Gouwweg
De buurtbewoners hebben vanaf het begin al kritiek op de bouwplannen. Goois Democratisch Platform

Waar ze in het gemeentehuis zeggen dat het democratisch proces goed en netjes is verlopen en de 36 woningen er nu kunnen komen, was er bij de bewoners altijd nog de hoop dat de betrokken partijen met elkaar om de tafel zouden gaan zitten. Met als doel om tot een meer passender plan te komen. Ondanks meerdere handreikingen daartoe van de omwonenden zit dat er overduidelijk niet in. Want, zo geeft wethouder Hugo Bellaart aan, 'dat is een gepasseerd station'. 

"Voor ons is nog maar één stap mogelijk en dat is naar de rechter stappen. Het moet raar lopen als we dat niet gaan doen", vertelt Van der Bijl namens Mooi Ter Gouw. "We worden gedwongen om echt te moeten vechten. Dat is heel jammer, want een advocaat is niet gratis en ook voor de gemeente niet. Het emotionele aspect is: waarom moeten we zo tegenover elkaar staan?"

Nooit antwoord

Wat de bewoners het meest heeft verbaasd in de afgelopen drie jaar is de door hen ervaren stilte vanuit het gemeentehuis. Op hun telefoontjes, brieven en mails is niet gereageerd. "We hebben gewoon nooit antwoord gehad. Er is niet eens naar gekeken", meent Van der Bijl.

Zo was het ook maanden wachten op het besluit van het college op de ingediende bezwaren van de bewoners. Juli vorig jaar troffen de bewonersvereniging en de gemeente elkaar bij de bezwaarcommissie. Laatstgenoemde maakte een advies op voor burgemeester en wethouders, die daarna heel lang hebben zitten broeden op een besluit. Daarmee zijn ook wettelijke termijnen overschreden. Een klacht die eerder te horen was in Gooise Meren. 

De opstelling van de gemeente maakte de bewoners radeloos. Ondanks meerdere pogingen bleef onderling contact uit. Sinds oktober 2022 zou de gemeente niets meer van zich hebben laten horen. Omdat er geen respons kwam, besloot de vereniging in januari een dwangsom op te leggen voor elke dag dat er geen besluit kwam.  

"Onze advocaat heeft gezegd dat ze al veel heeft meegemaakt, maar dit nog nooit." Daarmee wijst Van der Bijl onder meer naar de kwaliteit van de stukken, de manier van besluiten en het overschrijden van duidelijke, wettelijke afspraken. "Zoals gezegd, is er inhoudelijk bijna niet naar onze argumenten en bezwaren gekeken. Schaamteloos."

Reactie gemeente

Dat laatste klopt niet volgens wethouder Hugo Bellaart. De ontwikkelaar heeft het plan kort geleden nog moeten aanpassen. Dat is onderdeel van het besluit dat het college genomen heeft na alle bezwaren gewikt en gewogen te hebben. Dat betekende kort terug naar de tekentafel voor de ontwikkelende partij omdat tuintjes voor een deel in de openbare ruimte zouden uitkomen. Verder voldoet alles aan de eisen van de gemeente, waardoor er geen basis lijkt te zijn om het project alsnog tegen te houden.

"We doen het juist volgens het bestemmingsplan. Dat hebben we beloofd en die belofte komen wij na"
wethouder Hugo Bellaart

Ondanks dat burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben kleine afwijkingen toe te staan, hebben ze geen gebruik willen maken van deze bevoegdheid. Alles moet passen binnen het plan. "We doen het juist volgens het bestemmingsplan. Dat hebben we beloofd en die belofte komen we na. Vandaar dat we de ontwikkelaar op een kleine afwijking in het plan hebben gewezen", aldus de bestuurder. 

Speelveld of bouwgrond?

Het project kende een ongelukkige start nadat de provincie Noord-Holland het terrein vrijgaf voor bebouwing. Maar waar bewoners nog menen te kunnen praten over het wijzigen van het bestemmingsplan is dat 'echt een gepasseerd station’, zoals de wethouder aangeeft. Het democratisch proces is verlopen zoals dat hoort te verlopen.

Er is daarnaast sprake van een ander vertrekpunt: de huidige bewoners zien de te bebouwen plek als speelterrein, terwijl het terrein bestemd is als bouwgrond. Het is alleen wel jaren als speelterrein in gebruik geweest, aldus Bellaart.

Beter een briefje sturen

Dat het besluit langer op zich heeft laten wachten, is spijtig. De wethouder benadrukt hierbij wel dat het niet om maanden gaat, maar om enkele weken. Dat de termijn werd overschreden, had onder andere te maken met een onderbezetting bij de bezwaarschriftencommissie en de tijd die de ontwikkelaar nodig had om het plan aan te passen. "Het was beter geweest om even een briefje te sturen en te melden dat het wat langer zou gaan duren. Dat had beter gekund."

Tot slot wijst Bellaart er nog op dat er tijdens een lopende bezwaarprocedure geen onderling contact is tussen beide partijen. "Als iets ter beoordeling ligt, bijvoorbeeld bij een rechter, dan kun je niet tegelijkertijd in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Het is het één of het ander. Dat voelt soms wat ongemakkelijk", aldus de bestuurder.

Plan Jan ter Gouwweg

Op deze straat in Naarden moeten in totaal 36 nieuwe woningen komen. Er komen 12 goedkope, 12 middeldure en nog eens 12 dure woningen op de Jan ter Gouwweg. Dat is precies volgens de afspraak om bij een bouwproject overal 33 procent van iedere categorie te realiseren. Hoewel er door een mogelijke stap naar de rechter nog vertraging kan optreden, is wethouder Hugo Bellaart blij dat Gooise Meren een stap dichterbij is om woningen toe te kunnen voegen. "We zitten met een enorm woningtekort. Ik hoor wel veel van de bewoners, maar de groep die tot hun dertigste thuis moet zitten, omdat ze geen huis kunnen vinden, hoor je niet. Daar wil ik ook graag aandacht voor."

Matthijs van der Bijl, voorzitter van Vereniging Mooi Ter Gouw zegt dat de buurt niet pertinent tegen woningen is. Ze zijn vooral voor spelen, maar vinden het plan dat nu steeds realistischer lijkt te worden gewoon te veel met 36 woningen, tientallen parkeerplaatsen, plek om te spelen en te ontmoeten. De huidige bewoners vrezen onder meer een parkeerchaos en onveilige situaties voor met name de kinderen. Al drie jaar hopen zij dat er 'meer balans komt in spelen, wonen en leefbaarheid'. 

Ontwerp Jan ter Gouwweg in Naarden
Het ontwerp voor het speelveld aan de Jan ter Gouwweg. Gooise Meren

Kennismaken?

Wil je radio, tv of podcasts maken, techniek leren of je marketingskills inzetten? Meld je aan en we nemen persoonlijk contact met je op voor een kennismaking!

Bekijk vacatures

  Beelden uit 't Gooi

Meer beelden

Jouw foto hier? Mail naar beelden@nhgooi.nl!

  Nu op NH Gooi Radio

Daarna:
Net gemist?

Kerk en Samenleving

Vandaag om 09:00.

Terugluisteren