Drie gemeenten akkoord met aankoop Crailo

Regio - De Gooise gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben maandagavond 18 december van hun gemeenteraden groen licht gekregen voor de aankoop van Crailo van de Provincie Noord-Holland.

De raden gingen tegelijk akkoord met deze gezamenlijke aankoop en de plannen voor een groene woon- en werkwijk op het gebied.

De drie raden hebben in onderling overleg de verdeelsleutel voor baten en lasten over de drie gemeenten vastgesteld op 45% voor Hilversum, 45% voor Gooise Meren en 10% voor Laren. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van 33,2 miljoen euro.

De koopovereenkomst wordt op 21 december ondertekend op het raadhuis van Laren.


*/ ?>