ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Na vlagdiscussie gaat Huizen protocol aanscherpen: 'We gaan terughoudender worden' | NH Gooi

Na vlagdiscussie gaat Huizen protocol aanscherpen: 'We gaan terughoudender worden'

  • Regio Huizen
  • Thema Politiek
  • Zaterdag 21 oktober 2023 om 11:00 | bijgewerkt: om 15:42 uur
  • Ingmar Meijer

In Huizen gaan ze het vlaggenprotocol aanscherpen. Bij terreuracties, oorlogen of natuurrampen is steeds vaker de verwachting dat gemeenten als steunbetuigingen vlaggen van andere landen in de mast moeten hijsen. Hoewel de maatschappelijke druk daarin best groot kan zijn, pleit burgemeester Niek Meijer voor terughoudendheid in zaken waarin de gemeente eigenlijk geen rol speelt. 

Huizen hing de Nederlandse vlag halfstok na terreuraanslag van Hamas
In Huizen ging de Nederlandse vlag halfstok voor de burgerslachtoffers in Israël.|gemeente Huizen

"Wij hebben het gevoel relatief vaak te worden meegezogen in zaken waarin de gemeente geen primaire verantwoordelijkheid heeft", zegt de Huizer burgemeester. "Dat zijn altijd bewegingen uit de samenleving, waarin je als overheid toch een beetje achteraan loopt. Dat is niet erg, want de samenleving ontwikkelt zich en je kunt daar niet niks op doen. Nee, je gaat zoeken naar wat een passende vorm is uiteindelijk in deze gemeente? Daar zitten nu we middenin."

Eigen manier

Wel of niet vlaggen of steun betuigen op een eigen manier? De discussie is de afgelopen week behoorlijk aangewakkerd na de terreuraanslag van Hamas op zaterdag 7 oktober. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) riep onder meer gemeenten op om de Israëlische vlag op te hangen als symbolisch teken van steun aan de slachtoffers en hun naasten.

Op verschillende gemeente- en provinciehuizen in Nederland wapperde deze vlag, maar in 't Gooi worstelden veel colleges met de vraag wat nu de juiste vorm steunbetuiging is. 

Uiteindelijke leidde dat in deze regio tot een verschillende invullingen. In Hilversum is besloten helemaal geen vlag te tonen of te laten projecteren op het raadhuis. Dat laatste is vorig jaar wel gebeurd met de Oekraïense vlag. Het uitdragen van afschuw en medeleven kan op andere manieren, aldus de Hilversumse burgemeester en wethouders in een brief afgelopen week.

In Wijdemeren is gekozen voor een regenboogvlag, omdat dit een teken is van de universele rechten, het recht op leven, vrijheid en veiligheid. En in Huizen ging, net zoals in Eemnes overigens, de Nederlandse vlag halfstok. De eigen driekleur tonen is passender, omdat zowel in Israël als in de Gazastrook onschuldige burgers dodelijk worden getroffen, was de uitleg. Huizen wil geen partij kiezen, al verafschuwt het college de terreurdaad van Hamas.

Deze gemeentelijke keuzes riepen verbazing op, leidden tot maatschappelijke verontwaardiging en politieke vragen. Zo ook in Huizen. Dat het college ervoor koos geen Israëlische vlag te willen hijsen, maar wel de nationale driekleur halfstok hing, viel lang niet bij iedereen goed. Dat is donderdagavond duidelijk geworden tijdens de commissievergadering. 

Wel Oekraïense vlag

Vooral omdat de uitleg was dat burgemeester en wethouders geen onderdeel wilde zijn van 'een internationaal conflict' Maar waarom ging vorig jaar dan wel de Oekraïense vlag aan de mast en heeft Huizen, net zoals als alle gemeenten in 't Gooi, het contract met Gazprom opgezegd? Is dat dan geen partij kiezen in een eveneens internationaal conflict waar de gemeente niets mee van doen heeft, was de vraag van Leefbaar Huizen-raadslid Edwin Koning. 

"Ik vind wat er in Oekraïne is gebeurd toch van een andere orde en impact"
Burgemeester Niek Meijer

Volgens Meijer is de zoektocht naar een passende vorm eigenlijk begonnen met de Russische invasie in Oekraïne. Maar hij is wel van mening dat daar sprake is van een andere aard en omvang.

"Ik vind wat er in Oekraïne is gebeurd toch van een andere orde en impact. Dat is eigenlijk dwars door heel de westerse samenleving als gezegd van: "Dit kan niet. Dit is dus buitengewoon ernstig en dergelijke. Dit zijn allemaal van die kleine afwegingen en nuanceringen die meespelen", is zijn verklaring om wel het blauw-geel van Oekraïne in 2022 te tonen. 

Terug naar de eenvoud

Maar uit die kwestie is volgens de burgervader wel de les te trekken hoe je als gemeente om wil gaan met het hijsen van een vlag, een actie met een duidelijke symbolische waarde. Daarbij moet ook oog zijn voor de verwachtingen van de samenleving.

Om daar meer helderheid in te scheppen, gaat het Huizer college nu werk maken van een duidelijker vlaggenprotocol, waarin de gemeente terughoudender zal zijn en per keer gaat afwegen wat nu de beste passende uiting is. Terug naar de eenvoud is daarbij het devies, aldus Meijer.

Altijd vragen, onrust en oordelen

Overigens rijst de vraag of je het als gemeente überhaupt goed kan doen. Niet meedoen, levert maatschappelijke en politiek verontwaardiging op. Wel gehoor geven aan een oproep, zoals van het CIDI, zorgt eveneens voor commotie. "Ook in gemeenten waar wel is gekozen voor vlagvertoon roept die keuze vragen, onrust en oordelen op", merkt het Hilversumse college op in de beantwoording op vragen van de lokale CDA-fractie.