ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Veel zorgen en soms wat tranen: bewoners laten zich horen tegen komst asielzoekers Naarden | NH Gooi

Veel zorgen en soms wat tranen: bewoners laten zich horen tegen komst asielzoekers Naarden

  • Regio Streek
  • Thema Veiligheid
  • Woensdag 10 juli om 15:03
  • Petra de Beij & Pieter Witte

Tientallen bewoners hebben zich gisteravond laten horen tegen de komst van honderdvijftig asielzoekers in de Naarder Witte Toren. Er bleek tijdens de verhitte bewonersbijeenkomst weinig draagvlak voor de komst van de vluchtelingen. Veel buurtbewoners voelen zich overvallen door de plannen en hebben zorgen over de veiligheid. Toch lijken hun zorgen weinig uit te halen: de plannen gaan vooralsnog door.

NH Nieuws

Het besluit van de gemeente Gooise Meren om voor zes maanden 150 asielzoekers te plaatsen in de Witte Toren in Naarden, stuit op veel verzet van buurtbewoners. Hoewel een van de voorwaarden om een noodopvang te realiseren 'draagvlak' onder de buurtbewoners is, lijkt dat nu juist te ontbreken. Dat leek althans gisteravond zo, tijdens de bewonersbijeenkomst. 

Weinig draagvlak

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaf gisteravond toe dat een onderzoek naar draagvlak onder inwoners nog loopt, terwijl anderzijds was aangegeven dat er instemming zou zijn vanuit de buurt om de asielzoekers te plaatsen.

Dit leverde veel boosheid op bij de aanwezigen in de zaal, omdat het nu nog afwezige draagvlak onder omwonenden juist een basisvoorwaarde is voor de vestiging van de noodopvang.

"Uw zorg is mijn zorg"
Han ter Heegde, burgemeester Gooise Meren

Een van de grote vragen die dan ook speelde was: zijn er geen andere locaties beschikbaar? Nee, luidde het antwoord van de gemeente. Burgemeester Ter Heegde gaf aan dat de gemeente in totaal 400 asielzoekers moet opvangen van het Rijk. Tien locaties zijn er aangedragen bij het COA, maar allemaal zijn ze afgewezen. Er is daarna een elfde plek - de Witte Toren langs de snelweg A1 - gesuggereerd en die bleek, vooralsnog, wel geschikt genoeg.

Garanties zijn niet te geven

Een andere grote zorg voor de buurt is veiligheid. Een mevrouw die al 32 jaar praktisch naast de locatie woont, wilde weten hoe de gemeente die denkt te garanderen.

"Honderd procent garantie op veiligheid lukt niet", erkende de burgemeester. Wel gaf hij aan dat er 'in samenspraak met de inwoners een pakket aan voorwaarden gemaakt moet worden waarmee het wel allemaal goed kan landen'. Ter Heegde nam de twijfels van omwonenden wel zeer serieus: "Uw zorg is mijn zorg", zo klonk het. 

Geen haast

Als alles volgens plan verloopt komen de asielzoekers vanaf september, maar de burgemeester laat ook weten dat de gemeente zich niet gaat haasten. Het ‘pakket’ voor de veiligheid en de voorwaarden voor de asielzoekers moet goed zijn.

En dat gaat tijd kosten, op z’n minst een aantal maanden. De bestuurder voegde daaraan toe dat september dus niet gehaald gaat worden als het gaat om het huisvesten van de 150 asielzoekers op het terrein van de Witte Toren.

Veel emoties

De drukbezochte avond was gevuld met veel emoties. Een enkeling barstte in tranen uit als ze hun vraag aan de gemeente of het COA mochten stellen. 

En dan had nog niet eens iedere belangstellende een plekje in de zaal kunnen bemachtigen. Wegens beperkte ruimte was er een 'deurbeleid', waardoor een grote groep mensen tevergeefs buiten moest blijven staan. Binnen leidde dat tot verontwaardigde reacties, ook vanwege het feit dat een aantal raadsleden zich op het laatste moment had ingeschreven en als ‘publiek’ aanwezig was.

Tekst gaat onder reactie burgemeester Han ter Heegde verder.

NH Nieuws

De bewonersavond van gisteravond was voorlopig niet de laatste avond. Er komen er nog drie om nog meer tekst en uitleg te geven. 

Opvang nog helemaal niet zeker

Overigens is de komst van de honderdvijftig vluchtelingen nog helemaal niet zeker. Er moet nog een hoop gebeuren. "Het is nog geen gelopen race om alles technisch voor elkaar te krijgen", legde de vastgoedadviseur van het COA uit. 

Noodknop als het niet gaat

Ook aan de kant van de gemeente moet er nog een hoop gebeuren. Eerst moet de gemeente een 'gedoogbeschikking' van zes maanden afgeven, waarna de aanvraag voor de vergunning gaat lopen en waartegen nog bezwaar en beroep mogelijk is. Toch bleven bewoners bij hun standpunt dat ze niet gehoord zijn en voor een voldongen feit zijn geplaatst.

En uiteindelijk ontstond er ook onrust toen Ter Heegde eerlijk toegaf dat het bij de Witte Toren in totaal om een periode van twee jaar zou gaan. "Maar er is een noodknop als het echt niet goed gaat", probeerde hij gerust te stellen. Toch zal Gooise Meren hoe dan ook binnenkort 400 mensen moeten gaan huisvesten.