Dat heeft vooral te maken met de onzekere gevolgen van de coronacrisis te komende tijd. Het gaat vooral om de onzekerheid over de prognoses voor de groei van het aantal reizigers de komende jaren, wat tenslotte de gebruikers van het gebied zijn. Daar komt bovenop dat er momenteel ook geen plannen op tafel liggen van bijvoorbeeld bedrijven die zich graag in het gebied willen vestigen, wat als aanjager voor het hele plan kan werken. "Er is te weinig concreet zicht op haalbare initiatieven op korte termijn. Wij hebben daarom besloten het gebiedsproces voor onbepaalde tijd op te schorten", laten burgemeester en wethouders weten. 

Of en wanneer de plannen wel weer worden opgepakt, is nog onduidelijk. Gooise Meren kreeg vier jaar geleden een subsidie van 3,8 miljoen euro voor de plannen. Acht ton daarvan is al definitief toegewezen voor het maken van de tweede toegang. Op de rest van het bedrag kan de gemeente pas aanspraak maken als er daadwerkelijk zicht is op de uitvoering van de plannen.